Brooklyn (Breukelen)

Home > Ontdek Stichtse Vecht > Uitjes en historie > Brooklyn (Breukelen)

Brooklyn (Breukelen)

English below

Alle Amerikanen willen op de foto met de ophaalbrug in Breukelen, de ‘Brooklyn Bridge’. Deze fascinatie van Amerikanen komt niet uit het niets. Toen Nederlandse immigranten halverwege de 17de eeuw in ‘de Nieuwe Wereld’, Amerika, hun geluk gingen zoeken, stichtten zij nederzettingen met namen uit hun geboorteland. Amsterdam, Haarlem, Vlissingen of Breukelen, we vinden ze terug in de huidige stadsdeelnamen. New Amsterdam werd New York, Haarlem veranderde in Harlem, Vlissingen in Flushing en Breuckelen werd Brooklyn. Uit de wapenspreuk van Brooklyn 'Eendraght maeckt maght' blijken nog de Nederlandse wortels.

Band met Breukelen

De band tussen Brooklyn en Breukelen werd in de 20ste eeuw nieuw leven in geblazen. In 1927 ontdekte de Amerikaanse journaliste Marguerite Salomon tijdens een reis door Europa het dorp Breukelen. Net als veel landgenoten was zij dol op geschiedenis en ze werd helemaal enthousiast bij het idee dat zij in een dorp was waar haar voorvaderen wellicht vandaan kwamen. Zij organiseerde in 1929 een bezoek van de Kamer van Koophandel van Brooklyn aan Breukelen en hield na de Tweede Wereldoorlog een grootscheepse inzamelingsactie ‘Brooklyn adopts Breukelen, Holland’. Zij kwam in 1948 zelf over naar Breukelen om  haar eigen ‘Marshallhulp’ uit te voeren en de door haar ingezamelde goederen als kleding, grammofoonplaten en voedsel mee uit te delen. Ook in de jaren daarna kwam zij nog enkele malen over.

Waarom werd Breukelen toegepast

Toen Nederlanders zich vestigden in de Verenigde Staten, in het gebied wat nu New York is, was dit redelijk onontgonnen gebied. Het Nieuw-Amsterdam dat zij daar stichtten gebruikten zij naar verluidt als oriëntatiepunt voor de verdere indeling van het land. Er wordt gezegd dat, omdat er nog geen kaarten waren van het nieuw veroverde gebied, de Nederlandse kaart als uitgangspunt werd gebruikt.

Om te weten waar een nieuwe boerderij of nederzetting lag, werd aan de hand van de windrichting gekeken in welke 'plaats' ten opzichte van Amsterdam in Nederland dit lag. Als dit bijvoorbeeld Breukelen (Brooklyn) was, pakte men het kompas en wisten men dat ze naar het zuidoosten moesten. Handig in een tijd zonder GPS!

Letterlijke betekenis naam Breukelen

Brocklede is nu nog de naam van een middelbare school in Breukelen. Het hele gebied heette vroeger zo: ‘Broek’ was moerassig land met bos van elzen en berken en ‘lede’ betekende ‘waterloop’. In dit drassige gebied waar de Vecht aftakte naar de Aa lag een terp, een ‘brokel’. Hier ontstond het dorp dat later Breukelen werd genoemd.

Affiche Brooklyn Adopts Breukelen, Holland, Marshallhulp

Brooklyn (Breukelen)

Every American wants to have his picture taken on the characteristic drawbridge in Breukelen; the ‘Brooklyn Bridge’. This fascination with this bridge has historical roots. When Dutch immigrants decided to try their luck in the ‘New World’ (the Americas) in the 17th century, they founded settlements which they named after their hometowns. The names of Amsterdam, Haarlem, Vlissingen and Breukelen nowadays still echo in the names of New York City neighborhoods. New Amsterdam is now New York, Haarlem has changed into Harlem, Vlissingen into Flushing and Breuckelen (todays Breukelen) is now called Brooklyn. Brooklyn’s Dutch roots are also visible in its motto ‘Eendraght maeckt maght’ (Unity makes Strength).

A bond between Breukelen and Brooklyn

The bond between Brooklyn and Breukelen was revived in the 20th century. In 1927 American journalist Marguerite Salomon discovered the village of Breukelen during a trip through Europe. Just like many of her fellow countrymen she was fond of history. She was thrilled by the idea that she was now visiting the town her ancestors might have come from. In 1929 she organized a visit to Breukelen for the Brooklyn Chamber of Commerce and after World War II she started a large-scale fundraiser called ‘Brooklyn adopts Breukelen, Holland’. In 1948 Salomon returned to Breukelen to execute her own ‘Marshall Aid’ and to distribute commodities such as clothes, gramophone records and food. In the following years she returned a few more times.

How Brooklyn got its name

When the Dutch arrived in the Americas, they settled at the location which is now New York City. The area was undeveloped land. The settlement of New Amsterdam, as they called it, was said to have  functioned as an orientation point.

There were no maps of the newly conquered areas yet, and it was claimed that the Dutch settlers used a map of the Netherlands to orient themselves. The location of a new farm or settlement was indicated by its relative position to Amsterdam in the Netherlands. A settlement southeast of New Amsterdam was given the same name as the town southeast of Amsterdam in The Netherlands: Breukelen. And that is how Brooklyn got its name.

Etymology of Breukelen

The area where the Dutch town of Breukelen was built, was called Brocklede. ‘Brock’ means ‘swampy land with alder tree and birch tree forest’, ‘lede’ refers to ‘watercourse’. The river The Vecht coursed through the swampy area. At the location where The Vecht branches off into the river The Aa, there was a mound (a ‘brokel’ in Dutch). This is where the settlement was built, which was called Breukelen later on. Nowadays, ‘Brocklede’ is only used in given names.