Retail

Home > Ondernemers > Retail

Retail

Retail wordt vaak detailhandel genoemd, maar omvat meer. In Stichtse Vecht bedoelen we met retail: alle ondernemers die goederen en diensten rechtstreeks aan consumenten verkopen, vanuit een winkel- of bedrijfspand, standplaats of marktplaats. Retailvoorzieningen leveren een belangrijke bijdrage aan de werkgelegenheid, leefbaarheid en sociale verbondenheid in onze woonkernen.