Watervergunning

Watervergunning

 • Samenvatting

  • wordt afgegeven door waterschap
  • gemeente Stichtse Vecht valt in 2 waterschappen
  • Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (Waternet is uitvoerende organisatie)
  • Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR)

  www.waternet.nl

  www.hdsr.nl

 • Gang van zaken

  Overige informatie

  Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

  Zie www.waternet.nl als uitvoerende organisatie.

  Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

  Zie www.hdsr.nl  als uitvoerende organisatie.

  Wilt u weten onder welk waterschap u valt, kijk dan bij www.waterschappen.nl.

  Baggerwerkzaamheden in de Vecht. Waarom wordt de Vecht schoongemaakt?

  Door jarenlange lozingen is op de bodem van de Vecht een flinke laag vervuild slib ontstaan. In deze vervuilde sliblaag zitten chemische stoffen die de groei van planten en dieren verstoren. Ook zitten er voedingsstoffen in die ervoor zorgen dat er steeds meer algen komen. Deze algen maken het water groen en troebel en nemen ook nog eens het licht weg voor de planten en dieren in het water.

  Meer informatie over baggerwerkzaamheden in de Vecht

  Neem contact op met Waternet via www.waternet.nl

  Heeft u een klacht over Waternet? Stuur een e-mail naar infopuntwater@waternet.nl

 • Landelijke wetgeving

 • Extra 1