Verklaring onder ede of belofte

Verklaring onder ede of belofte

 • Samenvatting

  • een verklaring onder ede of belofte legt u af als u niet in staat bent om officiële brondocumenten te overleggen of dit in redelijkheid niet van u kan worden verlangd
  • de gemeente gaat deze verklaring eerst met u voorbereiden
  • maak voor deze voorbereiding een afspraak

  Nu contact opnemen met de gemeente

 • Gang van zaken

  De gemeente houdt gegevens van haar inwoners bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Deze gegevens moeten kloppen. Daarom neemt de gemeente deze gegevens vaak over uit officiële documenten, zoals een geboorteakte, huwelijksakte of echtscheidingsakte.

  Heeft u niet zo’n officieel document dan onderzoekt de gemeente eerst of er een ander document is waaruit de gegevens blijken:

  • is er een ander document: de gemeente neemt de gegevens op
  • is er geen ander document: u kunt een verklaring afleggen waarvoor u een eed of belofte doet. Daarna bekijkt de gemeente of dit voldoende is om uw gegevens op te nemen

  U legt een verklaring onder ede of belofte af voor een ambtenaar die door de gemeente wordt aangewezen. U kiest zelf of u de eed of de belofte wilt afleggen. De ambtenaar stelt uw verklaring op schrift. Als u de Nederlandse taal niet machtig bent, kunt u gebruik maken van een beëdigde vertaler/tolk. Ten slotte ondertekent u het document. De gemeente zal een verklaring onder ede of belofte met u moeten voorbereiden. Maak hiervoor een afspraak met de gemeente. Zie Contact & openingstijden.

  Verplichting brondocument

  Het afleggen van een beëdigde verklaring ontslaat de burger niet van zijn verplichting een sterker brondocument uit het land van herkomst te tonen. Met andere woorden: kunt u weer op bezoek naar uw eigen land dan bent u nog steeds verplicht om voor de juiste documenten te zorgen waaruit blijkt waar en wanneer u bijvoorbeeld bent geboren, wat uw nationaliteit is of u bent getrouwd en met wie. Neem van te voren contact met de gemeente op wat u precies moet doen in verband met het legaliseren van documenten. De gemeente streeft altijd naar een zo sterk mogelijk brondocument. U als burger, bent verplicht dat uw gegevens zo nauwkeurig mogelijk in de Basisregistratie Personen zijn opgenomen.

 • Voorwaarden

  De aanleiding voor een verklaring onder ede of belofte kan zijn:

  • uw eerste inschrijving bij de gemeente
  • een verzoek van u om gegevens op te nemen
  • een intern gemeentelijk verzoek

  De gemeente weigert de gegevens uit uw verklaring op te nemen als:

  • de gemeente denkt dat uw gegevens niet kloppen
  • de gegevens in strijd zijn met de Nederlandse openbare orde
  • er al een officieel document is (als hierin gegevens staan over bepaalde familieverbanden)
  • er een ander document is waaruit de gegevens blijken
 • Meenemen

  • uw geldig legitimatiebewijs;
  • documenten waaruit het feit of gegeven blijkt waarover u de verklaring gaat afleggen.
    
 • Landelijke wetgeving

 • Extra 1