Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

 • Samenvatting

  • voor sommige beroepen of instanties heeft u een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig
  • aanvragen: online via justis.nl of zelf bij de gemeente. Maak dan een afspraak
  • bij afspraak: neem ingevuld aanvraagformulier en uw geldig identiteitsbewijs mee
  • kosten: online via justis.nl € 33,85. Bij de gemeente € 41,35
  • betalen bij aanvragen

  Nu VOG aanvragen via www.justis.nl

  Nu afspraak maken

 • Gang van zaken

  De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) wordt ook wel bewijs van goed gedrag genoemd. Uit deze verklaring blijkt dat iemands gedrag geen bezwaar oplevert voor een nieuwe baan.

  Voor sommige functies, zoals onderwijzer en chauffeur, is de verklaring zelfs bij wet verplicht omdat dit beroepen zijn waarbij gewerkt wordt met vertrouwelijke gegevens, geld of kwetsbare personen. Ook kan een VOG nodig zijn voor een lidmaatschap van een schietvereniging.

  Aanvraag door uw werkgever (u bent werknemer)

  Regel uw aanvraag via internet samen met uw werkgever bij het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) van de Dienst Justis. Voor het inloggen heeft uw werkgever eHerkenning nodig. Uw werkgever betaalt direct aan het COVOG.

  Aanvraag door uzelf (u bent werknemer)

  Als u zelf een VOG aanvraagt, dan kan dat alleen bij de gemeente. Neem dan wel een vooraf door uw werkgever ingevuld aanvraagformulier mee.

  Machtigen

  U kunt iemand machtigen om uw VOG aan te vragen door het formulier Machtiging voor document Burgerzaken in te vullen, te printen en te ondertekenen.

  Vrijwilligers

  Vrijwilligers die met minderjarigen of met mensen met een verstandelijke beperking werken kunnen de VOG via de vrijwilligersorganisatie gratis aanvragen. Meer informatie zie www.justis.nl

  Niet ingeschreven in Nederland

  Woont u in het buitenland, of woont u wel in Nederland maar staat u niet in een Nederlandse gemeente ingeschreven? Dan vraagt u de VOG aan via www.justis.nl

 • Meenemen

  Bij afspraak met de gemeente moet u meenemen:

  • volledig ingevuld aanvraagformulier (dit krijgt u meestal van uw werkgever);
  • geldig identiteitsbewijs

  Bij machtiging ook meenemen:

  • een ondertekende schriftelijke machtiging;
  • een geldig identiteitsbewijs van de gemachtigde;
  • een (kopie van een) geldig identiteitsbewijs van de volmachtgever.
 • Kosten

  • online via justis.nl € 33,85
  • via de gemeente € 41,35

  ​U kunt niet met creditcard betalen.

 • Landelijke wetgeving

 • Extra 1