Verkiezingen, een ander machtigen

Verkiezingen, een ander machtigen

 • Samenvatting

  U kunt iemand anders machtigen voor uw stem. Dat betekent dat iemand anders voor u een stem kan uitbrengen.

  Iemand machtigen uit gemeente Stichtse Vecht

  •    u kunt iemand uit gemeente Stichtse Vecht voor u laten stemmen zonder tussenkomst van de gemeente
  •    geef dit aan op de achterzijde van uw stempas
  •    u en de gemachtigde moeten de stempas allebei ondertekenen
  •    geef uw stempas en uw identiteitsbewijs mee aan de gemachtigde. Dit mag ook een kopie van uw identiteitsbewijs zijn

  Iemand machtigen buiten gemeente Stichtse Vecht 

  •    u kunt iemand van buiten gemeente Stichtse Vecht alleen voor u laten stemmen met tussenkomst van de gemeente
  •    uiterlijk maandag 20 mei 2019 moet uw machtigingsaanvraag bij de gemeente zijn ingeleverd
   

  Iemand machtigen voor de Europese Parlementsverkiezingen (.PDF)  

 • Voorwaarden

  • een gemachtigde mag niet meer dan 2 volmachten per verkiezing aannemen. Ook moet hij de volmachtstem(men) tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen
  • de persoon die voor u stemt (de gemachtigde) moet een kopie van uw legitimatiebewijs meenemen naar het stembureau
  • bij gemeenteraadsverkiezingen: U kunt alleen iemand uit dezelfde gemeente machtigen
  • bij Provinciale Statenverkiezingen: U kunt alleen iemand machtigen uit een gemeente in dezelfde provincie
  • bij Tweede Kamerverkiezingen: U kunt iemand machtigen uit elke Nederlandse gemeente
  • bij Europese verkiezingen: U kunt iemand machtigen uit elke Nederlandse gemeente
  • bij waterschapsverkiezingen: U kunt alleen iemand machtigen uit uw eigen waterschap. Stichtse Vecht valt in 2 waterschappen: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) en Amstel Gooi en Vecht (AGV)
 • Meenemen

  U moet meenemen:

  • legitimatiebewijs
  • stempas
 • Landelijke wetgeving

 • Extra 1