Verkeersontheffing aanvragen

Verkeersontheffing aanvragen

 • Samenvatting

  • in wegenverkeerswet staan regels over de openbare weg
  • voor sommige activiteiten op de openbare weg is een ontheffing nodig. Bijvoorbeeld bij wegwedstrijden, evenementen of plaatsen van voorwerpen
  • ontheffing aanvragen bij gemeente
 • Gang van zaken

  Bij wie ontheffing aanvragen:

  • voor rijkswegen: ministerie van Infrastructuur en Milieu
  • voor provinciale wegen: Gedeputeerde Staten
  • voor wegen onder beheer van het waterschap: het waterschap
  • voor andere openbare wegen: de gemeente
  • voor eisen aan voertuigen: RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer)

  Gaat het om wegen onder beheer bij de gemeente, dien dan een verzoek in bij de gemeente. Zie Contact & openingstijden.

 • Meenemen

  • uw geldige identiteitsbewijs
 • Landelijke wetgeving

 • Extra 1