Vergoeding hulp en zorg (PGB)

Vergoeding hulp en zorg (PGB)

 • Samenvatting

  • u heeft hulp, zorg of ondersteuning nodig
  • dan kunt u in aanmerking komen voor een maatwerkvoorziening
  • als u de hulp zelf wil regelen kunt u voor een persoonsgebonden budget (PGB) kiezen
  • u krijgt dan een vastgesteld bedrag waarmee u zelf zorg, hulp of ondersteuning regelt
  • wilt u een PGB aanvragen, vul het aanvraagformulier in
  • u heeft hiervoor een DigiD nodig

  Nu PGB aanvragen

 • Gang van zaken

  Hoe werkt het

  Aanvragen persoonsgebonden budget (PGB)

  • u levert het formulier in bij de gemeente
  • de gemeente bekijkt samen met u welke hulp het beste past bij uw situatie
  • tijdens dit gesprek wordt bekeken of een PGB nodig of gewenst is
  • daarna moet u een budgetplan opstellen
  • u kunt daarbij hulp krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Al dan niet samen met de gemeente. In dit plan omschrijft u welke hulp u nodig heeft en wat de kosten zijn
  • de gemeente beoordeelt vervolgens of de offerte binnen het maximale beschikbare budget valt

  PGB en zorgovereenkomst

  U sluit met een zorgverlener een zorgovereenkomst af. Dit is een contract met afspraken tussen de budgethouder en degene die zorg verleent. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de gemeente controleren die zorgovereenkomst. Zij kijken of de afspraken wel gemaakt mogen worden. Zie svb.nl voor het kiezen van de juiste zorgovereenkomst en tips voor het invullen.

  PGB declareren

  U geeft aan de SVB door hoeveel er betaald moet worden. Dit heet declareren. Zie svb.nl voor de regels van declareren.

  PGB uitbetalen

  Als er voldoende budget is, maakt de SVB de declaratie over aan de zorgverlener. Wanneer het budget niet toereikend is, dient u het tekort zelf te betalen.

 • Voorwaarden

  Om in aanmerking te komen voor een PGB moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • u bent in staat om het budget zelf te beheren. U moet namelijk zelf de zorg inkopen die nodig is
  • u kunt motiveren waarom u voorkeur heeft voor PGB in plaats van zorg in natura
  • de zorg waaraan u uw PGB besteedt, is van goede kwaliteit en sluit aan bij uw hulpvraag

  PGB en eigen bijdrage

  U betaalt altijd een eigen bijdrage voor:

  • hulp bij het huishouden
  • hulpmiddelen
  • woningaanpassing/voorziening

  Niet de gemeente maar het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent de eigen bijdrage. U ontvangt ook de rekening van het CAK. De hoogte van uw eigen bijdrage hangt af van:

  • het aantal personen binnen uw huishouden
  • uw leeftijd
  • uw verzamelinkomen en dat van uw partner
  • per 1 januari 2019 is de eigen bijdrage een abonnementstarief
  • de eigen bijdrage is voor iedereen gelijk

  Meer informatie over de eigen bijdrage zie www.hetcak.nl.
   

 • Lokale regelgeving

 • Extra 1