Uittreksel persoonsgegevens BRP

Uittreksel persoonsgegevens BRP

 • Samenvatting

  • een bewijs dat u in de gemeente staat ingeschreven
  • uittreksel alleen aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven
  • online aanvragen met DigiD. Binnen 5 dagen thuisgestuurd
  • persoonlijk aanvragen, zonder afspraak. Klaar terwijl u wacht
  • komt u langs neem geldig identiteitsbewijs mee

  Nu uittreksel persoonsgegevens aanvragen

  Machtigen

  U kunt iemand machtigen om uw uittreksel persoonsgegevens op te halen door het machtigingsformulier in te vullen, te printen en te ondertekenen. Kijk onder Meenemen voor de voorwaarden bij het afhalen.

 • Gang van zaken

  Een uittreksel basisregistratie personen (BRP) vraagt u aan bij de gemeente waar u woont. Hierop staan uw naam, geboortedatum, geboorteplaats en adres en, afhankelijk van het doel van de aanvraag, een aantal aanvullende gegevens. Vraag bij de instantie waarvoor u het uittreksel aanvraagt welke gegevens op het uittreksel moeten staan.

  Een uittreksel persoonsgegevens kunt u aanvragen voor:

  • uzelf
  • uw echtgenoot of echtgenote, geregistreerd partner, mits woonachtig op hetzelfde adres, behalve als het bewijs nodig is voor echtscheiding of ontbinding partnerschapsregistratie
  • ouders, gezaghouders, kinderen, voor elkaar als ze op hetzelfde adres wonen
  • curatoren, voor personen die onder curatele staan
  • iemand anders die u gemachtigd heeft

  Internationaal uittreksel persoonsgegevens voor buitenlandse instanties

  Uittreksels persoonsgegevens zijn in verschillende talen te verkrijgen.

  Bewijs van uitschrijving vertrek buitenland

  Een bewijs van uitschrijving bij vertrek naar het buitenland, ontvangt u alleen bij gemeente Stichtse Vecht op de dag van aangifte van vertrek. Als u op een later moment dit bewijs nodig heeft, dan kunt u terecht bij 1 van de RNI (Registratie Niet-Ingezetenen) gemeenten. Zie www.rijksoverheid.nl

 • Meenemen

  • geldig identiteitsbewijs

  Bij machtiging:

  • een ondertekende schriftelijke machtiging
  • een geldig identiteitsbewijs van de gemachtigde
  • een (kopie van een) geldig identiteitsbewijs van de volmachtgever
 • Kosten

  € 10,-

  ​U kunt niet met creditcard betalen.

 • Landelijke wetgeving

 • Lokale regelgeving

 • Extra 1