Trouwlocaties, aanmelden niet-gemeentelijke

Trouwlocaties, aanmelden niet-gemeentelijke

 • Samenvatting

  • verzoek indienen bij de gemeente
  • u bent eigenaar of beheerder
  • de locatie moet aan voorwaarden voldoen.
  • kosten € 150,-

  Neem contact op met de gemeente

 • Voorwaarden

  Voorwaarden waaraan een trouwlocatie moet voldoen:

  • trouwlocatie bevindt zich binnen de gemeentegrenzen van gemeente Stichtse Vecht
  • er moeten regelmatig huwelijken op de locatie voltrokken kunnen worden
  • de locatie is tijdens de duur van de huwelijksvoltrekking een huis der gemeente
  • locatie is tijdens de huwelijksvoltrekking voor iedereen toegankelijk
  • locatie mag niet in strijd zijn met de goede zeden en wat maatschappelijk aanvaardbaar is
  • als het huwelijk plaatsvindt in een kerk, die als kerk in gebruik is, dan vindt het burgerlijk huwelijk plaats voordat het kerkelijk huwelijk plaatsvindt
  • verantwoordelijkheid voor de brandveiligheid en de benodigde vergunningen / verzekeringen ligt bij de eigenaar/beheerder
  • beheerder van de locatie moet zorg dragen voor bepaalde voorzieningen als sanitair, voldoende parkeerruimte, buitenverlichting, bewegwijzering
  • er moet tijdens de huwelijksvoltrekking iemand 'stand-by' zijn als gastvrouw/gastheer die beschikbaar is als aanspreekpunt voor de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand
  • eigenaar/beheerder is verantwoordelijk voor de inrichting en aankleding van de locatie. In ieder geval moet er een tafel, stoelen, een geluidsinstallatie, voldoende verlichting en een kleedruimte voor de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand aanwezig zijn
  • gemeente is niet aansprakelijk voor eventuele schadeclaims als de locatie op de huwelijksdag niet, niet tijdig of niet volledig beschikbaar is voor de huwelijksplechtigheid
  • het bruidspaar legt na reservering van de locatie de huwelijksdatum en tijd bij de gemeente vast
  • het Reglement Burgerlijke Stand is onverkort van toepassing
  • waar in deze voorwaarden gesproken wordt over huwelijk kunt u ook partnerschapsregistratie lezen

  Voorwaarden aanwijzen van een boot als trouwlocatie

  Naast de hierboven genoemde voorwaarden voor het aanwijzen van trouwlocaties, gelden voor huwelijksvoltrekkingen op boten nog de volgende aanvullende voorwaarden:

  • De boot en de bestuurder van de boot moeten voorzien zijn van de vereiste vergunningen en toestemmingen (waaronder het hebben van een ligplaats en een aanlegplaats binnen de grenzen van de gemeente Stichtse Vecht).
  • De huwelijksvoltrekking vindt plaats op het water binnen de grenzen van de gemeente Stichtse Vecht.
  • De boot moet voor de huwelijksvoltrekking voor een ieder bereikbaar en vrij toegankelijk zijn en ligt daarom 30 minuten voor aanvang van de plechtigheid aangemeerd aan de opstapplaats/ ligplaats.
 • Kosten

  • € 150,-
 • Lokale regelgeving

 • Extra 1