Roerende zaakbelasting (RZB)

Roerende zaakbelasting (RZB)

 • Samenvatting

  • u betaalt RZB als u eigenaar bent van bijvoorbeeld een caravan of woonboot
  • 2 soorten RZB: eigenaarsbelasting en gebruikersbelasting (bedrijfsruimte)
  • dezelfde regels en procedures als bij onroerende zaakbelasting (OZB)
  • hoogte gebaseerd op de waarde van een roerende zaak in het economische verkeer (de grondslag)
  • belastingzaken worden uitgevoerd door Belastingen SWW
 • Gang van zaken

  Onder Roerende zaakbelasting (RZB) worden 2 belastingen geheven:

  • eigenaarsbelasting
  • gebruikersbelasting

  Eigenaarbelasting

  U moet eigenaarbelasting betalen als u op 1 januari van het belastingjaar een roerende zaak in eigendom heeft.

  Voor de RZB geldt dat de situatie op 1 januari bepalend is voor het gehele belastingjaar. Wijzigingen die na die datum plaatsvinden, zoals verhuizing, koop, verkoop of sloop, hebben geen invloed op de hoogte van de aanslag. Dit houdt ook in dat als u na 1 januari een roerende zaak verkrijgt of in gebruik neemt, u hierover in het jaar van aankoop geen aanslag RZB ontvangt.

  Gebruikersbelasting

  U moet gebruikersbelasting betalen als u op 1 januari gebruiker bent van een roerende bedrijfsruimte.

  Verkoop object

  Het is gebruikelijk dat bij de verkoop van een roerende zaak het eigendomsgedeelte van de RZB aanslag wordt verrekend met de nieuwe eigenaar. Let wel: de verkoper blijft altijd verantwoordelijk voor het betalen van de belasting. Bij verrekening gaat het alleen om het eigendomsgedeelte over de resterende dagen van het belastingjaar dat u geen eigenaar meer bent. Deze verrekening is terug te vinden op de afrekening van de notaris.

  Grondslag RZB

  De hoogte van de RZB is gebaseerd op de waarde van een roerende zaak in het economische verkeer (de grondslag). Alle roerende zaken zijn in Stichtse Vecht per 1 januari opnieuw gewaardeerd. Deze waarde staat op uw aanslag vermeld en geldt voor het geldende belastingjaar.

  Bezwaar maken

  Zie Bezwaar maken WOZ-beschikking of gemeentelijke belastingen

 • Kosten

 • Lokale regelgeving

 • Extra 1