Reiskostenvergoeding aanvragen

Reiskostenvergoeding aanvragen

 • Samenvatting

  • u kunt reiskostenvergoeding aanvragen als u deelneemt aan een traject of vrijwilligerswerk doet als onderdeel van uw re-integratie
  • soms betaalt u eerst zelf de kosten en krijgt u achteraf vergoeding
  • bewaar alle declaraties, overeenkomsten van het traject en presentielijsten van het traject
  • vraag de reiskostenvergoeding zo spoedig mogelijk aan

  Nu reiskostenvergoeding aanvragen

 • Gang van zaken

  Ik ontvang een uitkering van de gemeente

  Als u een re-integratietraject, inburgeringstraject, scholingstraject volgt of vrijwilligerswerk doet waarvoor u reiskosten maakt, dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor reiskostenvergoeding. Hiervoor kun u het digitale aanvraagformulier reiskostenvergoeding aanvragen invullen.

  Uw Consulent Werk beoordeelt de aanvraag zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 8 weken. U dient alle benodigde stukken mee te sturen, anders kan de aanvraag niet in behandeling genomen worden. U krijgt vervolgens een brief met daarin het besluit op uw aanvraag.

  Ik ontvang geen uitkering van de gemeente

  Neem dan contact met ons op.We kunnen dan samen met u kijken of u in aanmerking komt voor reiskostenvergoeding.

 • Voorwaarden

  • De afstand van uw woning tot werk of school bedraagt minimaal 15 kilometer (enkele reis).
  • De afstand dient minimaal 1 keer per 2 weken te worden afgelegd.
  • Uw reiskosten komen alleen voor vergoeding in aanmerking als u ze niet elders vergoed krijgt, bijvoorbeeld door uw werkgever.
  • Bij bepaling van de hoogte van de vergoeding wordt uitgegaan van de kortste route per fiets overeenkomstig de ANWB routeplanner.
    
 • Landelijke wetgeving

 • Lokale regelgeving

 • Extra 1