Overdracht kindgegevens aan basisschool

Overdracht kindgegevens aan basisschool

 • Samenvatting

  • peuterleidster, pedagogisch medewerker of gastouder vult formulier in
  • formulier wordt besproken met ouders voordat kind naar de basisschool gaat
  • formulier is opgesteld met kinderdagverblijven, basisscholen en de gemeente
  • protocol zorgt ervoor dat gegevens over de ontwikkeling van peuters bij de overgang van peuteropvang, kinderdagverblijf of gastouder naar het basisonderwijs, zorgvuldig worden overgedragen
  • in Stichtse Vecht worden alle kinderen die peuteropvang of andere vorm van kinderopvang bezoeken, overgedragen naar de basisschool

  Nu formulier overdracht invullen (.pdf)

 • Gang van zaken

  Het doel van de overdracht naar de basisschool is:

  • de doorgaande lijn in de ontwikkeling van een kind te bevorderen. Eventuele problemen of aandachtspunten van individuele peuters worden in een vroeg stadium gesignaleerd, geregistreerd, besproken met ouders en gemeld bij de overgang naar het basisonderwijs
  • een uniforme overdracht in gemeente Stichtse Vecht. Hiermee wordt ook de communicatie eenvoudiger tussen leidsters en pedagogisch medewerkers van verschillende peuteropvang, kinderdagverblijven, gastouders, de leerkrachten van groep 1 en 2 basisonderwijs en de ouders van het kind

  Lees voor meer informatie het Protocol overdracht naar de basisschool.

 • Extra 1