Oplaadpunt voor elektrisch voertuig aanvragen

Oplaadpunt voor elektrisch voertuig aanvragen

 • Samenvatting

  • u bezit een elektrisch voertuig en woont of werkt in Stichtse Vecht
  • eerst kiest u een aanbieder van elektrische oplaadpunten
  • alleen aanbieder kan aanvraag bij gemeente doen
  • aanbieder sluit overeenkomst met gemeente en is verantwoordelijk voor onderhoud en beheer
 • Gang van zaken

  De aanvraag:

  • u maakt een keuze voor aan aanbieder van elektrische laadpalen
  • de aanvraag voor aanleg van een oplaadpunt wordt ingediend door de aanbieder van elektrische laadpalen
  • de aanbieder van elektrische laadpalen sluit een overeenkomst met de gemeente Stichtse Vecht waarin is vastgelegd dat de aanbieder verantwoordelijk is voor aanleg, onderhoud en beheer van de laadpaal;
  • de gemeente beslist of een APV-ontheffing kan worden verleend voor het inrichten van een oplaadpunt
  • de gemeente neemt een verkeersbesluit voor het reserveren van 1 openbare parkeerplek
  • dit verkeersbesluit wordt voor inspraak 6 weken ter inzage gelegd
  • wanneer het verkeersbesluit onherroepelijk is, wordt met de inrichting van het oplaadpunt gestart
  • doorlooptijd 4 tot 6 maanden

  Keuze locatie en de reservering van een parkeerplaats:

  • voor de locatie wordt gezocht in een straal van 300 meter
  • om zoveel mogelijk mensen de kans te geven gebruik te maken van het laadpunt wordt bij voorkeur een plek centraal in de wijk of buurt gekozen;
  • bij de keuze van de locatie wordt rekening gehouden met de parkeerdruk
  • het laadpunt moet geschikt zijn om 2 voertuigen tegelijkertijd op te laden
  • in eerste instantie wordt 1 parkeerplaats gereserveerd voor het laden elektrische voertuigen
  • als aantoonbaar meer behoefte is aan oplaadplekken kan een tweede parkeerplaats worden gereserveerd
  • is er aantoonbaar behoefte aan meer laadpalen binnen de straal van 300 meter, dan kan er een aanvraag ingediend worden voor een extra laadpaal
  • de parkeerplaats wordt gereserveerd (met een bord) voor het laden van elektrische voertuigen en dus niet op nummerbord gereserveerd
  • het laadpunt is openbaar toegankelijk

  Publieke elektrische oplaadpunten in Stichtse Vecht

  Zie voor een overzicht www.evnet.nl

 • Voorwaarden

  De aanvraag van aanbieder voor het inrichten van een oplaadpunt wordt alleen in behandeling genomen als u:

  • een elektrisch voertuig bezit
  • geen parkeergelegenheid heeft op eigen terrein
  • aantoonbaar woont of werkt in de gemeente Stichtse Vecht
 • Kosten

  De kosten zijn voor rekening van de aanbieder en eventueel voor u. De gemeente zorgt voor de reservering van de parkeerplaats en de plaatsing van het bijbehorende verkeersbord.

 • Lokale regelgeving

 • Extra 1