Openingstijden winkels

Openingstijden winkels

 • Samenvatting

  • buiten de winkeltijdenwet open, dan schriftelijk ontheffing aanvragen
  • geef in verzoek aan welke dagen, tijden en reden van winkelopening
  • winkeltijdenwet- en verordening bepalen de openingstijden
 • Gang van zaken

  De gemeente kan voorwaarden stellen aan de ontheffing. Aan deze voorwaarden moet u zich houden.

  Beroep indienen

  Wijst de gemeente uw aanvraag af of bent u het niet eens met de voorwaarden? Dan kunt u beroep indienen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

 • Landelijke wetgeving

 • Lokale regelgeving

 • Extra 1