Nederlander worden door naturalisatie

Nederlander worden door naturalisatie

 • Samenvatting

  • als niet-Nederlander onder bepaalde voorwaarden de Nederlandse nationaliteit aanvragen
  • 2 mogelijkheden (afhankelijk van uw persoonlijke situatie): optie of naturalisatie
  • maak afspraak voor een informatiegesprek

  Nu afspraak maken voor informatiegesprek

 • Gang van zaken

  De aanvraagprocedure begint bij de gemeente waar u staat ingeschreven. De gemeente bekijkt samen met u of u aan alle voorwaarden voldoet om in aanmerking te komen voor een verzoek tot naturalisatie of optie.
  De gemeente informeert u in een gesprek over:

  • de voorwaarden waaraan u moet voldoen
  • de documenten die u moet overhandigen
  • de kosten
  • eventuele gevolgen van het aannemen van de Nederlandse nationaliteit (zoals het mogelijke verlies van de oorspronkelijke nationaliteit)

  Beslissing:

  • bij optie neemt de burgemeester de beslissing of u Nederlander wordt
  • bij naturalisatie stelt de gemeente aan de hand van de ontvangen informatie een advies aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) op. De IND beslist of u Nederlander gaat worden en bereidt het Koninklijk Besluit voor. De officiële beslissing op uw verzoek wordt door de Koning genomen. Bij een positieve beslissing wordt u door de gemeente uitgenodigd voor een naturalisatieceremonie
  • als de aanvraag wordt afgewezen krijgt u schriftelijk bericht van de IND. Bent u het niet eens met de afwijzing dan kunt u bezwaar maken. Hoe dat moet kunt u lezen in de afwijzingsbrief

  Naturalisatieceremonie

  De naturalisatieceremonie is een speciale, feestelijke bijeenkomst die door de gemeente wordt georganiseerd. U wordt pas Nederlander als u de ceremonie heeft bijgewoond en de verklaring van verbondenheid mondeling aflegt. Tijdens de ceremonie wordt aandacht geschonken aan de betekenis van de Nederlandse nationaliteit. U moet binnen een jaar na de beslissing op uw aanvraag op de ceremonie verschijnen. Na de ceremonie duurt het nog ongeveer 1 week totdat de gemeente uw gegevens heeft aangepast. Daarna kunt u bij de gemeente een Nederlands paspoort en/of een Nederlandse identiteitskaart aanvragen (hieraan zijn kosten verbonden).

  Meer informatie:

 • Voorwaarden

  U kunt een aanvraag tot naturalisatie indienen als u aan de onderstaande voorwaarden voldoet:

  • u bent meerderjarig
  • u woont minimaal 5 jaar onafgebroken met een geldige verblijfsvergunning in het Koninkrijk der Nederlanden
  • u hebt steeds op tijd uw verblijfsvergunning verlengd. Op deze regel zijn uitzonderingen:
   -u bent getrouwd met of geregistreerd partner van een Nederlandse man of vrouw. In dat geval kunt u na 3 jaar huwelijk of geregistreerd partnerschap en onafgebroken samenwoning een aanvraag indienen. Op het moment van aanvraag moet u beschikken over een geldige verblijfsvergunning, die minimaal 1 jaar geldig is.
   -u woont 3 jaar legaal (met een geldige verblijfsvergunning) in Nederland onafgebroken samen met een Nederlandse man of vrouw (beide ongehuwd)
   -u bent oud-Nederlander: u hebt de Nederlandse nationaliteit gehad en deze weer verloren. In sommige gevallen kunt u gebruik maken van de optieprocedure
  • u hebt een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of een verblijfsvergunning voor een niet tijdelijk verblijfsdoel
  • u bent voldoende ingeburgerd. U moet dit aantonen door het overleggen van een Nederlands diploma (bijvoorbeeld middelbare school) of een met goed gevolg afgesloten inburgeringsexamen
  • u hebt de laatste 5 jaar geen gevangenisstraf, leerstraf, taakstraf of hoge geldboete gekregen. Er mag geen strafzaak tegen u openstaan
  • u bent bereid afstand te doen van uw huidige nationaliteit. Er zijn uitzonderingen, informeer hiernaar bij de gemeente

  Inburgeringsexamen

  Als u door naturalisatie Nederlander wilt worden, moet u voldoende ingeburgerd zijn. Dit betekent dat u behoorlijk Nederlands moet kunnen spreken, lezen, schrijven en verstaan. U moet zich goed kunnen redden in de Nederlandse maatschappij. Om dat aan te tonen moet u een inburgeringsexamen doen. Als u dat examen haalt op niveau A-2 krijgt u een diploma. Met dit diploma kunt u de Nederlandse nationaliteit aanvragen. Soms kunt u ook zonder diploma Nederlander worden. De afdeling Burgerzaken kan u hierover meer informatie geven.

  Afstand doen van uw huidige nationaliteit

  Als u Nederlander wordt moet u afstand doen van uw huidige nationaliteit. U moet daarvoor al bij de aanvraag een verklaring ondertekenen. Soms kan daarop een uitzondering worden gemaakt. Dat is onder andere afhankelijk van het land van herkomst en uw persoonlijke omstandigheden.

 • Meenemen

  • geldig legitimatiebewijs
  • geldige verblijfsvergunning
  • afschrift van uw geboorteakte (als deze niet eerder is overlegd)
  • afschrift van de geboorteakte van minderjarige kinderen die mee naturaliseren en die in het buitenland geboren zijn (als deze niet eerder is overlegd)
  • afschrift van uw huwelijksakte (als deze niet eerder is overlegd)
  • bewijs van inburgeringsexamen of Nederlandse diploma’s
  • afhankelijk van de oorspronkelijke nationaliteit kunnen er aanvullende documenten worden gevraagd

  Vertaling door erkende tolk of vertaler

  Zijn de documenten opgesteld in een andere taal dan het Nederlands, Engels, Frans of Duits? Dan moet u waarschijnlijk een vertaling laten maken door een erkende tolk of vertaler. Soms moeten de documenten ook gelegaliseerd worden. Ze moeten dan in het land van herkomst op echtheid worden gecontroleerd. Het vertalen en legaliseren van documenten kan enkele maanden in beslag nemen. De kosten voor het vertalen en legaliseren moet u zelf betalen.

  Bruikbare legitimatiebewijzen zijn:

  • een geldig buitenlands reisdocument
  • een geldig verblijfsdocument van de IND
 • Kosten

  Aan de naturalisatieprocedure zijn kosten verbonden. Als uw aanvraag wordt afgewezen krijgt u uw geld niet terug. De kosten moet u bij de aanvraag direct betalen. ​U kunt niet met creditcard betalen.

 • Landelijke wetgeving

 • Extra 1