Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer

 • Samenvatting

  • uw kind heeft een beperking of gaat naar een speciale school die ver weg ligt
  • vergoeding is ook voor basisschoolleerlingen die vanwege geloof of levensbeschouwing naar een school verder weg gaan, 6 kilometer of meer
  • soorten vergoeding: fiets-, openbaar vervoer- of kilometervergoeding, taxi
  • doet u voor de 1e keer aanvraag, neem dan contact op met de gemeente
  • bij co-ouderschap (als het kind op 2 adressen woont), moeten beide partners een aanvraag indienen
  • als u leerlingenvervoer aanvraagt heeft u een DigiD nodig

   Nu vergoeding leerlingenvervoer aanvragen
 • Gang van zaken

  Bij een 1e aanvraag

  • bel eerst met de gemeente
  • we vragen u kort waarom u een aanvraag voor leerlingenvervoer doet
  • als u in aanmerking komt, moet u een aanvraagformulier invullen
  • bij het aanvraagformulier moet u ook altijd een schooladvies meesturen en de inschrijving bij de school
  • als de aanvraag compleet is nodigen we u mogelijk uit voor een gesprek of bellen we u om te bespreken wat de meest passende vorm van vervoer is voor uw kind en wat voor vergoeding u kunt krijgen
  • de gemeente neemt 8 weken na de aanvraag met alle bijlagen een beslissing. Deze termijn kunnen we 1 keer met 4 weken verlengen. We proberen altijd zo snel mogelijk te beslissen over uw aanvraag

  U ontvangt al een vergoeding leerlingenvervoer van de gemeente

  • u krijgt automatisch bericht over de aanvraag voor het nieuwe schooljaar
  • als uw kind een beperking heeft waardoor blijvend taxivervoer nodig is of uw kind zit in de basisschoolleeftijd, dan nemen we een besluit voor meerdere jaren. U hoeft geen nieuwe aanvraag te doen, wel moet u elk jaar een formulier invullen om de gegevens te bevestigen.
  • voor kinderen op het voortgezet onderwijs die (nog) niet zelfstandig reizen moet elk jaar een zogenaamde herhaalaanvraag  worden gedaan.

  Soorten vergoedingen

  We gaan ervan uit dat uw kind zelfstandig reist. Dat kan met de fiets of openbaar vervoer zijn. Als uw kind (nog) niet zelfstandig met het openbaar vervoer kan reizen kan dit vaak wel met begeleiding van u of iemand uit uw omgeving.

  Taxivervoer 

  In verschillende omstandigheden is taxivervoer mogelijk.

  • uw kind kan niet zelfstandig reizen;
  • begeleiding duurt te lang (meer dan 3 uur met het openbaar vervoer of 2 uur met eigen vervoer)
  • door gezinsomstandigheden bent u niet in staat om uw kind te begeleiden 
  • uw kind heeft een beperking waardoor hij/zij niet met het openbaar vervoer kan reizen, ook niet met begeleiding 

  Kilometervergoeding voor zelf brengen en halen

  In verschillende omstandigheden is kilometervergoeding mogelijk.

  • als uw kind op afwijkende tijden naar school gaat omdat hij/zij niet een hele dag naar school kan of een wisselend rooster heeft én u uw kind op die tijdstippen zelf brengt en haalt
  • als uw kind op normale schooltijden naar school gaat en u, als u dat wilt, uw kind de hele week of een aantal ochtenden of middagen zelf naar school brengt

  Carpoolen

  Samen met andere ouders kunt u carpoolen voor het vervoer van uw kinderen. We overleggen dan met u en de andere ouders wat een redelijke vergoeding is.

  Begeleiding bij zelfstandig leren reizen

  Sommige kinderen zijn altijd aangewezen op taxivervoer. Andere kinderen kunnen zelfstandig leren reizen, als ze wat ouder worden. De gemeente ondersteunt dit graag. 

 • Voorwaarden

  • de leerling woont in gemeente Stichtse Vecht
  • de school is de dichtstbij gelegen, voor uw kind passende,  school

  Wanneer de leerling reist met taxivervoer en op een basisschool of school voor speciaal basisonderwijs zit, kan de gemeente een eigen bijdrage vragen. Dat hangt af van uw inkomen.

 • Landelijke wetgeving

 • Lokale regelgeving

 • Extra 1