Klein evenement melden

Klein evenement melden

 • Samenvatting

  • zoals een buurtfeest of straatbarbecue
  • melden bij de gemeente
  • u heeft DigiD nodig

  Nu klein evenement melden

 • Gang van zaken

  Het meldingsformulier kunt u tot 2 weken voor het evenement bij de gemeente indienen. Als u vragen heeft neem contact op via Contact & openingstijden.

 • Voorwaarden

  Voor kleine evenementen gelden onderstaande voorwaarden:

  • het betreft een incidenteel evenement dat maximaal 1 dag duurt
  • het aantal aanwezigen bedraagt op het drukste moment niet meer dan 150 personen
  • het evenement vindt plaats tussen 08:00 en 23:00 uur en op zondag tussen 13:00 uur en 23:00 uur
  • er wordt geen versterkte muziek gedraaid
  • er wordt geen muziek gedraaid voor aanvang,- en eindtijd van het evenement
  • als op zondag na 13:00 uur muziek wordt gedraaid moet u een ontheffing voor geluid aanvragen
  • het evenement mag niet plaatsvinden op doorgaande- en/of hoofdwegen
  • afsluiten van de weg moet met dranghekken
  • er moet altijd een minimale doorgangsbreedte van 3.50 meter en een minimale doorgangshoogte van 4.20 meter vrij blijven voor hulpdiensten
  • 2 kleine objecten (zoals een tent of een speelkussen) mogen worden geplaatst met een oppervlakte van niet meer dan 15m2 per object
  • brandkranen en bluswaterwinplaatsen moeten vrij blijven voor blusvoertuigen

  Veiligheid voor alles bij klein evenement

  De veiligheid op uw feest is natuurlijk niet alleen een zaak van de gemeente. Van de organisator wordt ook het een en ander verwacht. De gemeente adviseert u:

  • de verkeersveiligheid niet in gevaar te brengen
  • bij een barbecue poederblusser aanwezig te laten zijn
  • barbecueĆ«n of stoken in een partytent of onder een overkapping is verboden
  • vlaggetjes en versierselen op een veilige manier op te hangen
  • geen licht ontvlambare materialen te gebruiken
  • er voor te zorgen dat ambulance, politie en brandweer nog goed door de straat kunnen rijden
  • rekening te houden met omwonenden, denk aan geluidsoverlast
  • de omgeving na afloop schoon achter te laten
  • als er toch rommel op het feestterrein achterblijft, wordt dit op kosten van de organisator opgeruimd
  • aanwijzingen van politie of brandweer altijd op te volgen

  Kleine evenementen mogen niet langer duren dan 1 dag. Daarnaast is het plaatsen van een tent niet toegestaan. U mag tijdens het feest geen commerciĆ«le activiteiten ontplooien. Voor dergelijke activiteiten moet u wel een vergunning aan te vragen.

  Voldoet het evenement niet aan bovenstaande voorwaarden dan is een melding niet voldoende. U moet dan een evenementenvergunning aanvragen
   
  Let op: een evenementenaanvraag moet, afhankelijk van het evenement, ten minste 4 tot 12 weken van tevoren in het bezit van de gemeente zijn.

 • Lokale regelgeving

 • Extra 1