Inspraakreactie of zienswijze op bestemmingsplan indienen

Inspraakreactie of zienswijze op bestemmingsplan indienen

 • Samenvatting

  • u kunt een inspraakreactie indienen op een voorontwerpbestemmingsplan
  • of een zienswijze indienen op een ontwerpbestemmingsplan
  • u heeft DigiD nodig
  • bij het formulier kunt u bijlage(n) meesturen, zoals een verleende bouwvergunning of een kaartje van uw perceel
  • ook kunt u een volmacht meesturen
  • bij een volmacht geeft iemand anders u toestemming om zijn of haar zaken te regelen. Zie ook Voorwaarden
  • zorg dat u al deze bijlagen bij de hand hebt voordat u het formulier invult

  Nu een inspraakreactie of zienswijze indienen

 • Gang van zaken

  Toelichting op wat er met uw inspraakreactie of zienswijze gebeurt.

  Inspraakreactie en de Nota inspraak en overleg

  Uw inspraakreactie op een ter inzage gelegd voorontwerpbestemmingsplan beantwoordt gemeente Stichtse Vecht in de Nota inspraak en overleg. Hierin wordt ook aangegeven of uw inspraakreactie tot aanpassing van het (ontwerp)bestemmingsplan heeft geleid. Als u een inspraakreactie heeft ingediend wordt u persoonlijk op de hoogte gesteld van het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan. De Nota inspraak en overleg is een bijlage bij het ontwerpbestemmingsplan;

  Zienswijze en de Nota zienswijzen

  Uw zienswijze op een ter inzage gelegd ontwerpbestemmingsplan beantwoordt gemeente Stichtse Vecht in de Nota zienswijzen. Hierin wordt ook aangegeven of uw inspraakreactie tot aanpassing van het (vastgesteld) bestemmingsplan heeft geleid. Als u een zienswijze heeft ingediend, wordt u persoonlijk op de hoogte gesteld van het ter inzage leggen van het vastgesteld bestemmingsplan. De Nota zienswijzen is een bijlage bij het vastgesteld bestemmingsplan.

 • Voorwaarden

  In een volmacht vermeld u:

  • het onderwerp van de volmacht
  • datum
  • namen en adresgegevens en handtekeningen van de persoon voor wie u de zaken regelt
 • Lokale regelgeving

 • Extra 1