Informatie opvragen (Wob-verzoek)

Informatie opvragen (Wob-verzoek)

 • Samenvatting

  • u wilt informatie van de gemeente die nog niet openbaar is
  • u kunt beroep doen op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob)
  • u kunt een Wob-verzoek persoonlijk, telefonisch of schriftelijk indienen
  • persoonlijk indienen: ga naar het gemeentehuis en laat uw verzoek bij de receptie registreren
  • het verzoek en het antwoord worden geanonimiseerd gepubliceerd op deze website

  Nu een Wob-verzoek schriftelijk indienen

 • Gang van zaken

  • een Wob-verzoek kunt u persoonlijk, telefonisch of schriftelijk indienen
  • gemeente beslist binnen 4 weken op uw verzoek
  • gemeente kan deze termijn verlengen met 4 weken en moet dan uitleggen waarom de termijn verlengd wordt. Dit moet schriftelijk, vóórdat de 1e 4 weken voorbij zijn
  • wijst de gemeente uw verzoek toe, dan kan ze de informatie op verschillende manieren aan u geven. Zo kunt u een kopie krijgen van een document of een samenvatting of uittreksel daarvan. Ook kan de gemeente u uitnodigen de documenten te komen inzien
  • wijst de gemeente uw verzoek af of beslist de gemeente niet binnen de termijn, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken
  • informatie die op basis van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) openbaar is gemaakt, is voor iedereen. Vanwege transparantie maakt de gemeente Wob-verzoeken en de antwoorden daarop dan ook actief openbaar. Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) zijn de persoonsgegevens van de verzoeker onleesbaar gemaakt

  Afwijzen Wob-verzoek

  De gemeente wijst uw verzoek af als een van de uitzonderingen in de Wob van toepassing is. Bijvoorbeeld als het verstrekken van informatie de veiligheid van Nederland schaadt of als het gaat om vertrouwelijke persoons- of bedrijfsgegevens.

 • Voorwaarden

  Uw Wob-verzoek moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • u vermeldt het onderwerp waarover u informatie wilt ontvangen in het verzoek, en geeft zo precies mogelijk aan waarover u informatie wilt ontvangen;
  • de informatie die u wilt, moet bij de gemeente aanwezig zijn;
  • de informatie moet gaan over het beleid van de gemeente, inclusief de voorbereiding en uitvoering daarvan;
  • de informatie die u wilt, moet zijn vastgelegd op een gegevensdrager zoals papier, film, foto, tape of een computerbestand.
 • Landelijke wetgeving

 • Extra 1