Individuele inkomenstoeslag

Individuele inkomenstoeslag

 • Samenvatting

  • u bent voor langere tijd aangewezen op een minimuminkomen
  • u heeft geen uitzicht op verbetering van dit inkomen
  • u kunt individuele inkomenstoeslag aanvragen
  • € 382,- voor alleenstaande (2019)
  • € 382,- voor alleenstaande ouder, plus € 80,- voor elk minderjarig, afhankelijk kind (2019)
  • € 495,- voor gehuwden, plus € 80,- voor elk minderjarig, afhankelijk kind (2019)
  • de inkomenstoeslag wordt 1 x per jaar uitgekeerd en moet u ieder jaar opnieuw aanvragen

  Nu de contact opnemen met de gemeente voor informatie

 • Gang van zaken

  Heeft u een bijstandsuitkering? En ontving u al eerder een individuele inkomenstoeslag? Dan heeft u mogelijk weer recht op de individuele inkomenstoeslag.

  Heeft u geen bijstandsuitkering of ontving u niet eerder de individuele inkomenstoeslag? Dan mag uw (gezamenlijk) inkomen niet hoger zijn dan 110% van de voor u op dat moment geldende bijstandsnorm.

  Vermogen

  Uw vermogen is niet hoger dan het vrij te laten vermogen zoals vastgesteld in artikel 34 lid 3 van de Participatiewet.

  Als vermogen telt mee:

  • het geld op uw bank- en spaarrekeningen
  • contant geld
  • lijfrentepolissen
  • koopsompolissen
  • aandelen
  • obligaties
  • sieraden en andere waardevolle bezittingen
  • de waarde van uw auto boven de € 2.000,-
 • Voorwaarden

  • u bent inwoner van gemeente Stichtse Vecht of gemeente Weesp
  • u bent 21 jaar of ouder maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd
  • uw vermogen blijft onder de vermogensgrens
  • u heeft 36 maanden voorafgaand aan de aanvraag een (gezamenlijk) inkomen dat niet hoger is dan 110% van de voor u op dat moment geldende bijstandsnorm
  • u heeft geen zicht op inkomensverbetering
  • het is minimaal 12 maanden geleden dat u recht had op de individuele inkomenstoeslag.

  Zie www.rijksoverheid.nl hoe hoog de bijstandsnorm is.

 • Meenemen

  • geldige legitimatie (geen rijbewijs);
  • afschriften over de afgelopen 3 maanden van alle bank- en spaarrekeningen van u, uw partner en uw minderjarige kinderen (bij een internetuitdraai dienen naam, adres, rekeningnummer, saldo, bij- en afschrijvingen zichtbaar te zijn)
  • bewijzen van inkomsten over de afgelopen 3 maanden
  • bewijzen van waardevolle bezittingen
  • bewijzen van schulden
 • Landelijke wetgeving

 • Lokale regelgeving

 • Extra 1