Inburgeren

Inburgeren

 • Samenvatting

  • neem contact op met DUO
  • u bent ingeburgerd als u het inburgeringsexamen hebt gehaald

  Nu contact opnemen met DUO

 • Gang van zaken

  Ik moet inburgeren ná 1 januari 2013

  Bij DUO krijgt u informatie over taallessen, cursussen en het examen. Daarna doet u het volgende:

  • U zoekt zelf een inburgeringscursus.
  • U betaalt zelf de inburgeringscursus.
  • U schrijft zich in voor het inburgeringsexamen.
  • U betaalt zelf het inburgeringsexamen.
  • U kunt geld lenen bij DUO.

  Ik ben vóór 1 januari 2013 begonnen met inburgeren

  Dan helpt de gemeente u bij uw inburgering. Zij regelt dat u een cursus en het examen kunt doen.

  Ik woon in het buitenland

  Hebt u een verblijfsvergunning aangevraagd? Dan moet u het basisexamen inburgering maken in het land waar u woont. Slaagt u voor het examen? Dan kunt u naar Nederland komen. Neem hierover contact op met de Nederlandse ambassade.

 • Voorwaarden

  Inburgeren betekent dat u voldoende weet van de Nederlandse samenleving, zodat u zich goed kunt redden in Nederland. Zo is het heel belangrijk dat u de Nederlandse taal leert lezen en schrijven en dat u gesprekken kunt voeren in de Nederlandse taal (niveau A2). U bent ingeburgerd als u het verplichte inburgeringsexamen met succes hebt afgerond. Zie www.inburgeren.nl. U hebt maximaal 3,5 jaar de tijd voor het examen te slagen.

  Wie moet inburgeren?

  • vreemdelingen met een verblijfsvergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd
  • asielzoekers met een verblijfsvergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd
  • geestelijk bedienaren

  Wie hoeft niet in te burgeren?

  • u jonger bent dan 16 jaar

  Wat gebeurt er als u niet wilt inburgeren?

  Inburgeren is verplicht. Dit betekent dat als u geen ontheffing en of vrijstelling hebt gekregen, u moet slagen voor het inburgeringsexamen. Werkt u niet mee, dan heeft de gemeente sanctiemogelijkheden. Deze sanctiemogelijkheden zijn een middel om u het inburgeringsprogramma te laten doorlopen. Krijgt u bijvoorbeeld een bijstandsuitkering, dan kan de gemeente u op uw uitkering korten. In andere gevallen legt de gemeente u een boete op.

  • u 65 jaar of ouder bent
  • u een paspoort van de Europese Unie hebt
  • u 8 jaar of langer in Nederland naar school bent geweest, voordat u 16 jaar werd
  • u via de korte vrijstellingstoets bent vrijgesteld. Zie www.inburgeren.nl
  • u een verstandelijke handicap hebt
 • Meenemen

  • identiteitsbewijzen van u en uw eventuele partner
  • bewijs van uw verblijfsstatus
  • bewijs van de burgerservicenummers van u en uw eventuele partner
  • bewijzen over uw opleidings- en arbeidsverleden
 • Landelijke wetgeving

 • Lokale regelgeving

 • Extra 1