In gebreke stellen gemeente bij te laat beslissen

In gebreke stellen gemeente bij te laat beslissen

 • Samenvatting

  • u kunt de gemeente in gebreke stellen als er niet op tijd is beslist
  • bijvoorbeeld bij een vergunning, uitkering of Wmo-aanvraag

  Nu ingebrekestelling aanvragen

 • Gang van zaken

  De gemeente moet binnen een vastgestelde termijn een beslissing nemen op uw aanvraag. Afhankelijk van het soort aanvraag kan de beslistermijn verschillen. Dan kunt u de gemeente in gebreke stellen. Als de gemeente dan niet binnen twee weken een besluit neemt, dan heeft u recht op een vergoeding (dwangsom) en u kunt direct beroep instellen bij de rechter. Dit geldt ook voor niet tijdige beslissingen op bezwaarschriften.

 • Voorwaarden

  De gemeente moet op tijd beslissen

  De gemeente moet binnen een wettelijke termijn beslissen op uw aanvraag of bezwaar. Is er geen wettelijke termijn? Dan geldt een redelijke termijn. In de meeste situaties moet de gemeente binnen 8 weken beslissen.

  Heeft de gemeente meer tijd nodig om te beslissen? Dan kan zij de termijn verlengen. De gemeente moet u hierover altijd een bericht sturen.

  De gemeente beslist niet op tijd

  Is de termijn voorbij en heeft de gemeente nog geen beslissing genomen? Dan vraagt u de gemeente binnen 2 weken toch nog te beslissen. Dit heet een ingebrekestelling.

 • Landelijke wetgeving

 • Extra 1