Grondverzet

Grondverzet

 • Samenvatting

  • grondverzet is het verplaatsen van grond van het ene naar het andere perceel
  • bij grondverzet gelden de regels uit het Besluit bodemkwaliteit
  • sterk verontreinigde grond moet afgevoerd worden naar een erkende verwerker
  • u kunt grond met een vergelijkbare bodemkwaliteit verplaatsen
    
 • Gang van zaken

  Hergebruik van grond binnen het eigen perceel is toegestaan met uitzondering van sterk verontreinigde grond (met een concentratie boven de interventiewaarde). Sterk verontreinigde grond moet u laten afvoeren naar een erkende verwerker. Een overzicht van erkende verwerkers in de regio vindt u via bodemplus.

  Bijna alle toepassingen van grond (inclusief zand) afkomstig van een ander perceel moet u melden via www.meldpuntbodemkwaliteit.nl. Voor de uitzonderingen op de meldingsplicht kunt u per e-mail contact opnemen met de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) via info@odru.nl

  Wanneer u grond afvoert van het perceel, kunt u het toepassen in gebieden met een vergelijkbare bodemkwaliteit. Binnen de regio kan dit op basis van de Regionale Bodemkwaliteitskaart. Deze bodemkwaliteitskaart kunt u raadplegen op het Geoloket van de ODRU via www.odru.nl. Als u grond niet op basis van de bodemkwaliteitskaart, of niet binnen de regio hergebruikt, moet u de kwaliteit van de partij eerst vaststellen met een partijkeuring. Ook deze grond kunt u afvoeren naar een erkend verwerker. U moet, als ontdoener van de grond, op aanvraag, de afleverbonnen van de verwerkingsinrichting tonen aan de toezichthouders.

 • Landelijke wetgeving

 • Lokale regelgeving

 • Extra 1