Gemeente aansprakelijk stellen

Gemeente aansprakelijk stellen

 • Samenvatting

  Als u door toedoen of nalaten van de gemeente schade lijdt kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. Uw schade komt in aanmerking voor vergoeding als u kunt aantonen dat de gemeente niet of onjuist heeft gehandeld en uw schade hiervan een direct gevolg is. U moet de gemeente schriftelijk aansprakelijk stellen.

  Vermeld in uw brief:

  • datum, tijdstip en exacte locatie van het voorval
  • omschrijving van het voorval, waardoor uw schade ontstond
  • op welke grondslag u de gemeente aansprakelijk stelt
  • indien mogelijk foto’s, getuigenverklaringen en/ of andere bewijsmiddelen
  • een bewijs van de opgelopen schade (schadecalculatie, factuur of aankoopbon)
  • uw naam en adres
  • eventueel uw telefoonnummer en/ of e-mailadres

  Nu naar contact & openingstijden

 • Gang van zaken

  De gemeente zal alleen overgaan tot vergoeding van uw schade als u kunt aantonen dat de gemeente niet of niet juist heeft gehandeld en uw schade hiervan een direct gevolg is. Het kan zijn dat de gemeente aansprakelijkheid op juridische gronden kan weerleggen. In het geval dat u bent verzekerd tegen de ingetreden schade is het in veel situaties verstandig om contact op te nemen met uw verzekeraar. Meestal zal de verzekeraar uitbetalen. Als de gemeente aansprakelijk is krijgt de verzekeraar een verhaalsrecht op de gemeente.

  De gemeente kan aansprakelijk zijn voor schade als direct gevolg van:

  • een gebrek, in juridische zin, aan de openbare weg of bouwwerken die in eigendom zijn bij de gemeente
  • het niet voldoen aan de juridische zorgplicht met betrekking tot het onderhoud van het openbare groen
  • het anderszins onrechtmatig handelen door de gemeente (niet zijnde op grond van besluiten of handelingen gebaseerd op het publieksrecht)

  Procedure

  De gemeente zal uw claim beoordelen en een standpunt innemen. Letselschade en/ of omvangrijke schade worden behandeld door de aansprakelijkheidsverzekering van de gemeente. Wij laten u dat weten en de verzekeraar laat u rechtstreeks weten of uw schade voor vergoeding in aanmerking komt.

  Schade door aannemer in opdracht van de gemeente

  Als uw schade is veroorzaakt door toedoen of nalaten van een aannemer die in opdracht van de gemeente werkzaamheden uitvoert dan moet u de aannemer aansprakelijk stellen voor uw schade. U kunt uw aansprakelijkstelling in dat geval wel richten aan de gemeente. De gemeente zal u doorverwijzen naar de aannemer of uw aansprakelijkstelling doorsturen naar de aannemer en zorg dragen voor een correcte behandeling van uw schadeclaim.

  Schade door rioolproblemen

  Bij een rioolverstopping moet u zelf (laten) onderzoeken waar de verstopping vandaan komt. U kunt hiervoor ook de gemeente benaderen. Als schade heeft geleden als gevolg van rioolproblemen is het verstandig uw inboedel- of woonhuisverzekering in te schakelen. Ook al wordt het rioolprobleem veroorzaakt door een verstopping op gemeentegrond is de gemeente niet altijd aansprakelijk voor de schade die hieruit voortvloeit. Zie ook rioolverstopping.

  Beroep en bezwaar

  Tegen een afwijzing van uw schadeclaim kunt u niet in bezwaar gaan bij de gemeente. Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente kunt u de zaak voor de rechter brengen. Wilt u meer informatie of juridisch advies, ga dan naar het juridisch loket of u kunt uw eigen (verzekerings)adviseur inschakelen.

 • Landelijke wetgeving

 • Extra 1