Geluidsoverlast veroorzaken

Geluidsoverlast veroorzaken

 • Samenvatting

  • vraag ontheffing aan bij de gemeente
  • voor ondernemers die bijvoorbeeld bouwmachines gebruiken
  • of particulieren die bijvoorbeeld geluidsapparatuur gebruiken (versterkte muziek)

  Nu contact opnemen met de gemeente

 • Gang van zaken

  Particulieren vermelden in hun aanvraag ontheffing geluidhinder:

  • wanneer het plaatsvindt
  • wat de aanleiding is
  • op welke tijden
  • de aard van het geluid
  • welke maatregelen men neemt om overlast te voorkomen

  Bedrijven vermelden in hun aanvraag voor ontheffing geluidhinder:

  • waar de werkzaamheden plaatsvinden
  • in welke periode
  • de tijdstippen waarbinnen het plaatsvindt en
  • sturen een overzicht mee van de te verwachten geluidbelasting
 • Landelijke wetgeving

 • Lokale regelgeving

 • Extra 1