Geluidsbelastingkaarten

Geluidsbelastingkaarten

 • Samenvatting

  Voor de hele gemeente Stichtse Vecht is de geluidsbelasting veroorzaakt door weg-, railverkeer en industrieterreinen, vastgelegd in geluidsbelastingkaarten.

  • de kaarten geven een indruk van de gemiddelde geluidsbelasting op een hoogte van 4 meter boven het maaiveld
  • er zijn kaarten gemaakt voor zowel de etmaalperiode als voor de nachtperiode (van 23:00 tot 07:00 uur)
  • ook zijn in de kaarten stiltegebieden aangegeven

  Nu geluidsbelastingkaarten bekijken via www.odru.nl

 • Gang van zaken

  Geluidsbelastingkaarten zijn opgesteld volgens de Europese Richtlijn omgevingslawaai. De gemeente moet verplicht elke 5 jaar de kaarten opstellen voor de geluidsbronnen van:

  • wegverkeer
  • railverkeer
  • industrie(terreinen)

  Geluidsbelastingkaarten geven de situatie in het jaar 2016 weer en zijn volgens de wettelijke verplichting bepaald door middel van berekeningen. De Richtlijn omgevingslawaai gaat niet in op geluidsbronnen zoals scheepvaart of luchtvaart. Deze zijn daarom niet in de kaarten meegenomen. Dat geldt ook voor het geluid van afzonderlijke bedrijven, helikopters, buren of brommers.vliegtuigen en trillingen.

  Meer informatie

  Opvragen bij info@odru.nl onder vermelding van Vraag over geluidskaarten Europese richtlijn omgevingslawaai.

 • Extra 1