Geheimhouden persoonsgegevens

Geheimhouden persoonsgegevens

 • Samenvatting

  • aanvragen als uw persoonsgegevens niet aan bepaalde personen of instanties mogen worden doorgegeven
  • geheimhouding is niet mogelijk voor instellingen die uw gegevens nodig hebben voor het uitvoeren van hun wettelijke taak
  • het is ook mogelijk om geheimhouding stop te zetten
  • zie Gang van zaken voor meer informatie
  • 2 manieren: online met DigiD of persoonlijk aan de balie zonder afspraak
  • komt u persoonlijk langs, neem geldig identiteitsbewijs mee

  Nu verstrekkingsbeperking persoonsgegevens regelen

 • Gang van zaken

  Wie mogen mijn persoonsgegevens opvragen

  Instellingen die wettelijke taken uitvoeren. Zoals:

  • de Belastingdienst
  • UWV
  • pensioenfondsen

  Andere instanties die gebruik kunnen maken van uw persoonsgegevens:

  • advocaten, als ze kunnen aantonen dat ze de gegevens nodig hebben voor een gerechtelijke procedure
  • niet-commerciële instellingen, zoals sport- en muziekverenigingen
  • organisaties met een maatschappelijke functie, zoals ouderenzorg, jeugdwelzijnswerk of gehandicaptenzorg
  • Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA), die de ledenadministratie bijhoudt voor kerkgenootschappen

  Geheimhouding aanvragen

  Wilt u niet dat uw persoonsgegevens aan maatschappelijke instellingen worden verstrekt, dan verzoekt u de gemeente schriftelijk om uw persoonsgegevens geheim te houden. De gemeente verstrekt uw gegevens dan alleen nog aan overheidsinstellingen die ze nodig hebben voor het uitvoeren van hun wettelijke taak. Dat kunt u niet tegenhouden.

  Geen gegevens naar particulieren of commerciële organisaties

  Uw gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan:

  • commerciële instellingen
  • particulieren (ook niet voor bijvoorbeeld een reünie)

  Hoe lang duurt het

  De geheimhouding gaat in binnen 4 weken nadat u het verzoek hebt gedaan. Dit is de wettelijk verplichte termijn. U krijgt een schriftelijke bevestiging van uw verzoek tot geheimhouding.

  Geheimhouding verhuist met u mee

  Als u verhuist naar een andere gemeente, wordt de geheimhouding automatisch doorgegeven aan uw nieuwe woonplaats.

  Meer informatie over geheimhouding zie www.rijksoverheid.nl.

 • Voorwaarden

  • u moet ingeschreven staan bij de gemeente
  • u kunt een verzoek indienen als u 16 jaar of ouder bent
  • u kunt voor uw kinderen tot 18 jaar geheimhouding aanvragen, maar alleen als zij op hetzelfde adres wonen als u
 • Meenemen

  • uw geldig identiteitsbewijs
 • Landelijke wetgeving

 • Lokale regelgeving

 • Extra 1