Echtscheiding of einde geregistreerd partnerschap

Echtscheiding of einde geregistreerd partnerschap

 • Samenvatting

  • een huwelijk of geregistreerd partnerschap kan ontbonden worden door echtscheiding of beëindiging partnerschapregistratie
  • uw advocaat regelt meestal de inschrijving van uw echtscheiding/beëindiging partnerschapregistratie
  • wilt u zelf de inschrijving van de beëindiging melden, maak dan een afspraak

  Nu afspraak maken

 • Gang van zaken

  Echtscheiding

  Een huwelijk kan worden ontbonden door echtscheiding. U moet de echtscheiding aanvragen bij de rechtbank. Hiervoor heeft u een advocaat nodig. Na uitspraak van de rechter meldt de advocaat de echtscheiding bij de gemeente waar het huwelijk is voltrokken.

  De echtscheiding is definitief als de beschikking van de rechter binnen 6 maanden nadat het geldig is geworden, in de registers van de burgerlijke stand  is ingeschreven.

  Beëindiging geregistreerd partnerschap

  Een geregistreerd partnerschap kan zonder tussenkomst van een rechter ontbonden worden. Dit kan alleen als beide partners het eens zijn en zij geen gezamenlijke minderjarige kinderen hebben. De beëindiging van een geregistreerd partnerschap gebeurt dan door een overeenkomst bij een notaris of advocaat. In andere gevallen is de procedure hetzelfde als bij echtscheiding.

  De beëindiging van een geregistreerd partnerschap is definitief als de overeenkomst van de advocaat of notaris (binnen 3 maanden) of de beschikking van de rechter (binnen 6 maanden) in de registers van de burgerlijke stand waar het geregistreerd partnerschap heeft plaatsgevonden, is ingeschreven.

  Meer informatie:

  Echtscheiding of ontbinding partnerschap in het buitenland

  Als de echtscheiding of einde geregistreerd partnerschap in het buitenland heeft plaatsgevonden, neem dan contact op met de gemeente.

 • Meenemen

  Inschrijving van echtscheiding bij de gemeente waar het huwelijk is voltrokken

  U moet meenemen:

  • een origineel schriftelijk verzoek tot inschrijving in het register van de burgerlijke stand
  • origineel bewijs (beschikking) van de uitspraak van de rechtbank
  • de originele akten van berusting, dit betekent dat u niet tegen de uitspraak van de rechter in beroep gaat
  • uw geldig legitimatiebewijs

  Inschrijving van beëindiging geregistreerd partnerschap bij de gemeente waar de partnerschapsregistratie heeft plaatsgevonden

  Bij beëindiging door de rechter:

  • een origineel schriftelijk verzoek tot inschrijving in het register van de burgerlijke stand
  • origineel afschrift van de uitspraak van de rechtbank
  • eventueel: een verklaring van de rechtbank dat er geen beroep is ingediend
  • uw geldig identiteitsbewijs

  Bij beëindiging door een overeenkomst:

  • de originele verklaring van beëindiging van het geregistreerd partnerschap
  • uw geldig identiteitsbewijs
 • Landelijke wetgeving

 • Extra 1