Collecte

Collecte

 • Samenvatting

  • geld of spullen inzamelen voor een goed doel
  • vergunning aanvragen
  • minimaal 8 weken voor aanvang aanvragen
  • aanvragen per e-mail of stuur een brief

  Nu naar Contact & openingstijden

 • Gang van zaken

  U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Het is verstandig als u uw aanvraag minimaal 8 weken van tevoren indient.

  In uw aanvraag moet u aantonen dat u het ingezamelde geld op een verantwoorde wijze aan het genoemde doel gaat besteden. Geef verder de volgende informatie:

  • de naam van de organisatie die de collecte organiseert
  • een omschrijving van de collecte
  • de periode waarin u de collecte wilt houden

  Collecteperiodes

  Zie voor een overzicht www.cbf.nl

 • Voorwaarden

  De gemeente wil dat er niet teveel collectes tegelijk zijn. In een collecterooster houdt zij bij wanneer er collectes zijn. De gemeente kijkt of uw collecte past in het rooster. Bij grote landelijke acties toetst de gemeente uw aanvraag aan het advies van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Bij het CBF kunt u het landelijk collecterooster inzien.

 • Lokale regelgeving

 • Extra 1