Briefadres

Briefadres

 • Samenvatting

  • is een adres van een familielid, vriend of kennis van u
  • deze persoon moet ervoor zorgen dat u uw post ontvangt
  • persoonlijk aanvragen in de gemeente waarin het briefadres ligt
  • aanvragen als u in een zorg-, of penitentiaire instelling verblijft, een varend beroep heeft of tijdelijk geen vaste woon- of verblijfplaats heeft
  • verblijft u op een camping of ander tijdelijk verblijfadres, dan geldt dit als uw woonadres en bent u verplicht zich op dit adres in te schrijven.
  • de gemeente beoordeelt of u in aanmerking komt voor een briefadres
  • vul aanvraagformulier in (inclusief toestemmingsformulier briefadresgever) en neem dit mee naar uw afspraak
  • maak een afspraak. Neem uw geldig identiteitsbewijs mee en een kopie van geldig identiteitsbewijs van de briefadresgever

  Nu aanvraagformulier briefadres invullen

 • Gang van zaken

  Bij een aanvraag voor een briefadres onderzoekt de gemeente of u inderdaad geen woonadres hebt. U moet ook vermelden waarom u een briefadres aanvraagt. Kunt u niet persoonlijk komen, neem contact op met de gemeente.

  Geldigheid briefadres

  Een briefadres wordt afgegeven voor maximaal 6 maanden. Uitzondering zijn een verzorgingshuis of penitentiaire instelling.

  Hoe lang duurt het

  U krijgt binnen 4 tot 6 weken schriftelijk bericht of uw briefadres is toegekend of afgewezen. Wij kunnen u ook vragen om extra gegevens aan te leveren. Als uw briefadres is toegekend en wordt het geregistreerd.

  Briefadres opzeggen

  Als u uw briefadres wil opzeggen, omdat u een woonadres hebt gevonden, geef uw nieuwe woonadres dan door aan de (nieuwe) woongemeente.

  Als hoofdbewoner een briefadres opzeggen

  Als hoofdbewoner hebt u toestemming moeten geven voor het briefadres. Die toestemming kunt u ook weer intrekken. Dat kan op 2 manieren:

  • persoonlijk aan de balie, neem uw geldig identiteitsbewijs (zie contact en openingstijden)
  • schriftelijk of per e-mail (zie contact en openingstijden) Bij een schriftelijk verzoek of een verzoek per e-mail moet u een kopie/scan van uw ondertekend verzoek en uw geldig identiteitsbewijs meesturen

  Hoe gaat het verder

  De persoon die bij u een briefadres heeft, wordt niet meteen uitgeschreven als u uw toestemming intrekt. De gemeente start een adresonderzoek. Dat betekent dat er een brief wordt gestuurd naar degene die het briefadres heeft. Als deze persoon niet op de brief reageert, wordt hij uitgeschreven van uw adres. Het is ook mogelijk dat hij een ander woon- of briefadres doorgeeft. De gemeente schrijft hem dan in op dat nieuwe adres.

 • Meenemen

  • het aanvraagformulier briefadres (inclusief de toestemmingsverklaring hoofdbewoner), ingevuld en ondertekend
  • uw geldig identiteitsbewijs
  • een kopie van het geldig identiteitsbewijs van de hoofdbewoner
  • alle gevraagde bewijsstukken. Welke stukken in uw geval nodig zijn, ziet u op het aanvraagformulier
 • Landelijke wetgeving

 • Lokale regelgeving

 • Extra 1