Bouw en verbouwing, welstand

Bouw en verbouwing, welstand

 • Samenvatting

  • gemeente legt uw (ver)bouwplannen voor aan welstandscommissie
  • welstandscommissie beslist of uw bouwplan voldoet aan welstandseisen
  • de welstandsnota van Stichtse Vecht vindt u op overheid.nl

  www.decentrale.regelgeving.overheid.nl

 • Gang van zaken

  Contact opnemen bij vragen

  Neem contact op met het Omgevingsloket.

  U vraagt een omgevingsvergunning aan. Zodra u de beslissing op uw aanvraag krijgt, weet u of uw bouwplan voldoet aan de welstandseisen.

  Vraag een voorlopig oordeel aan

  Wilt u van tevoren weten of uw bouwplan voldoet aan de eisen van welstand? Vraag dan een voorlopig oordeel aan de welstandscommissie. Geef hierbij een tekening van wat u wilt bouwen.

 • Voorwaarden

  De gemeente legt de redelijke eisen van welstand vast. Deze eisen gaan over:

  • de eigenschappen van de bestaande bebouwing
  • de openbare ruimte
  • het landschap
  • de stedenbouwkundige situatie
  • massa, structuur, maat en schaal, detaillering, materiaal en kleur
  • samenhang in het bouwwerk

  De Welstand- en Monumentencommissie Midden Nederland (Welmon) is een onafhankelijke commissie die burgemeester en wethouders adviseert over bouw- en monumentenaanvragen. Dit advies wordt verstrekt op basis van welstandsnota’s. Meer informatie zie www.welmon.nl.

 • Meenemen

  U hebt de volgende documenten nodig:

  • de aanvraag omgevingsvergunning (onderdeel bouwen)
  • een schets van de gewenste bebouwing (gevelaanzichten bestaand en nieuw op schaal 1:100)
  • een situatieschets
  • foto's van de huidige situatie en aangrenzende bebouwing
 • Landelijke wetgeving

 • Lokale regelgeving

 • Extra 1