Bodemvervuiling verwijderen

Bodemvervuiling verwijderen

 • Samenvatting

  • als u een huis of stuk grond koopt, krijgt u met bodemonderzoek inzicht in de bodemkwaliteit
  • raadpleeg Geoloket op odru.nl voor de bodemkwaliteit
  • laat bodemonderzoek uitvoeren voor meer zekerheid over de bodemkwaliteit
  • neem voor bodemonderzoek contact op met milieukundig adviesbureau
  • bodemsanering van een (vermoedelijk) ernstig geval van bodemverontreiniging mag alleen uitgevoerd worden door een erkend bedrijf
  • bij bodemsanering van een (vermoedelijk) ernstig geval van bodemverontreiniging afstemmen met Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht
  • bij bodemsanering van een niet ernstig geval afstemmen met de gemeente of Omgevingsdienst regio Utrecht

  Nu geoloket raadplegen via www.odru.nl

 • Gang van zaken

  Bodeminformatie

  Bekende bodeminformatie over uw perceel vindt u bij het Geoloket van de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU). Voor meer informatie neem contact op met de Omgevingsdienst regio Utrecht via info@odru.nl

  Informatie over (vermoedelijk)ernstige gevallen van bodemverontreiniging vindt u bij:

  Bodemonderzoek

  Als u een huis of een stuk grond koopt, krijgt u met een bodemonderzoek inzicht in de bodemkwaliteit. Als u gaat bouwen of verbouwen, is het voor de aanvraag van een omgevingsvergunning meestal nodig een bodemonderzoek te doen. Neem voor het uitvoeren van een bodemonderzoek contact op met een milieukundig adviesbureau. Deze vindt u op bodemplus.nl.

  Bodemverontreiniging en -sanering

  Bij sanering van (vermoedelijk) ernstig verontreinigde bodem is afstemming nodig met de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD Utrecht). De saneringswerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door een erkende aannemer en onder erkende milieukundige begeleiding.

  Erkende aannemers en milieukundige begeleiders vindt u op bodemplus.nl.

 • Landelijke wetgeving

 • Lokale regelgeving

 • Extra 1