Bijstand, uitkering

Bijstand, uitkering

 • Samenvatting

  • kijk onder 'Voorwaarden' voor formulieren om uw uitkering te wijzigen of uw vakantie door te geven
  • een uitkering is een inkomen dat u krijgt tot u betaald werk hebt
  • de afdeling Werk begeleidt iedereen die kan werken maar niet zelfstandig een baan kan vinden
  • dit geldt ook voor iedereen met een arbeidsbeperking
  • bij voorkeur vindt u werk bij een werkgever voor het maximaal haalbare uren dat bij u past. Dit bekijkt de consulent Werk met u
  • uitkering aanvragen bij gemeente, bel eerst voor een afspraak

  Nu contact opnemen met de gemeente

  Nu vakantie doorgeven (als uitkeringontvanger) 

 • Gang van zaken

  Het gesprek

  • u begint met ons te bellen
  • tijdens dit telefoongesprek kijken wij of u een uitkering kan krijgen
  • daarna heeft u een gesprek met een medewerker van het team Werk op kantoor
  • en heeft u een rechten- en plichtengesprek met een medewerker Inkomen en krijgt u een aanvraagformulier
  • het is belangrijk dat u bij beide gesprekken aanwezig bent

  Hoe werkt het

  Na de ontvangst van de bijstandsaanvraag controleert de gemeente:

  • of u alle gevraagde gegevens en bewijsstukken heeft ingeleverd
  • of alle gegevens juist en volledig zijn
  • ontbreekt er nog iets of zijn er onduidelijkheden, dan nemen wij contact met u op
  • u levert nog extra informatie als dit nodig is
  • is uw bijstandsaanvraag volledig en op tijd aangevraagd, dan neemt de gemeente over uw aanvraag een besluit

  Voorschot

  Hulp bij financiële problemen tijdens de aanvraagprocedure:

  • dreigt u in financiële problemen te komen tijdens de aanvraagprocedure
  • dan kunt u een voorschot aanvragen
  • het voorschot bedraagt minimaal 90% van de bijstandsuitkering
  • voorwaarde is dat u alles gedaan moet hebben om de gevraagde bewijsstukken aan te leveren en u voldoende heeft meegewerkt aan de behandeling van de aanvraag

  Hersteltermijn

  Als u nog gegevens moet aanvullen:

  • dan krijgt u daar in principe 1 week de tijd voor
  • als u meer of minder tijd nodig heeft, dan kan deze termijn worden aangepast
  • de maximale hersteltermijn is 8 weken

  Bijstandsnorm

  • de bijstandsnorm bepaalt hoeveel bijstand u kunt krijgen
  • de norm hangt af van uw leeftijd, of u alleen woont, met een partner of gezinsleden
  • u kunt deze bekijken via rijksoverheid.nl
    
 • Voorwaarden

  U komt in aanmerking voor bijstand als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • u komt niet in aanmerking voor een andere uitkering zoals een werkloosheidsuitkering of een arbeidsongeschiktheidsuitkering
  • u bent 18 jaar of ouder
  • ben je jonger dan 27 jaar dan kan je een bijstandsuitkering krijgen nadat je eerst 4 weken zelf naar werk of een opleiding hebt gezocht. De 4 weken gaan in nadat je je bij de gemeente gemeld hebt voor bijstand. Heb je geen werk of opleiding gevonden in die 4 weken, kun je daarna een bijstandsuitkering aanvragen
  • u bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld. Gelijkgesteld met een Nederlander bent u als u komt uit een EU-land, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland óf als u een geldige verblijfsvergunning hebt
  • u woont of verblijft in Nederland
  • u hebt geen of onvoldoende eigen inkomen
  • u hebt geen eigen vermogen of een vermogen dat mag bij een bijstandsuitkering
  • als alleenstaande mag u niet meer dan €6.020,- aan eigen vermogen hebben
  • bent u alleenstaande moeder, getrouwd of heeft u een samenlevingscontract, dan mag u niet meer dan €12.040,- hebben
  • wanneer u meer dan €51.600,- aan eigen vermogen in uw woning hebt, kunt u de bijstandsuitkering krijgen als een lening
  • u bent niet uitgesloten van het recht op een bijstandsuitkering, bijvoorbeeld omdat u een gevangenisstraf uitzit

  Re-integratie naar werk

  Hebt u recht op een uitkering, dan hebt u ook recht op begeleiding naar werk:

  • de hulp is gericht op een betaalde baan
  • is een opleiding, bijscholing of verdere begeleiding nodig, dan worden de mogelijkheden besproken
  • u moet wel algemeen geaccepteerd werk aanvaarden
  • de aangeboden baan kan niet altijd passen bij uw kennis en ervaring

  Vrijwilligerswerk

  Regels vrijwilligerswerk:

  • tijdens vrijwilligerswerk blijft u nog zoeken naar een betaalde baan
  • heeft u geen uitkering dan kunt u zelf bepalen waar en hoe lang u vrijwilligerswerk wilt doen
  • heeft u wel een uitkering: neem contact met uw contactpersoon van de gemeente. Deze bekijkt of de werkplek goedgekeurd kan worden. Als dat zo is ontvangt u van de gemeente een besluit (beschikking) waarin akkoord wordt gegaan met het vrijwilligerswerk dat u wilt doen. Ook is er een vacaturebestand met goedgekeurde werkplekken via vrijwilligersstichtsevecht.nl
  • u kunt ook zelf op zoek gaan. Heeft u een uitkering van de gemeente en vrijwilligerswerk gevonden, neem contact op met uw contactpersoon van de gemeente. Vrijwilligerswerk kan een onderdeel zijn van een trajectplan. Een trajectplan is een stappenplan, waarin is opgenomen welke afspraken met u zijn gemaakt over uw gang richting betaalde of onbetaalde arbeid
  • u kunt vrijwilligerswerk bijvoorbeeld vinden via www.vrijwilligersstichtsevecht.nl/

  Informatieplicht

  Na de uitkeringsaanvraag hebt u een aantal verplichtingen:

  • geef direct alle veranderingen door aan de gemeente
  • geef binnen 14 dagen door als er iets verandert in de basisgegevens, woonsituatie, inkomen of vermogen van uzelf, uw partner, kind of een inwonend persoon
  • geef ook uw vakantie door, via onderstaand formulier
  • houdt u zich niet aan deze informatieplicht, dan pleegt u fraude
  • bij fraude moet u onterecht ontvangen uitkeringen terugbetalen en krijgt u daarnaast een boete
  • de boete wordt hoger als u opnieuw niet de juiste informatie geeft

  Nu vakantie doorgeven

  Nu bijstandsuitkering wijzigen

 • Meenemen

  • legitimatiebewijs
  • Burgerservicenummer (BSN)
  • huurcontract
  • bewijs van vermogen
 • Landelijke wetgeving

 • Lokale regelgeving

  De beleidsregels en verordeningen zijn vastgesteld volgens de Participatiewet of de Wet Werk en Bijstand (WWB). Regels en verordeningen die volgens de WWB zijn vastgesteld gelden nog steeds. Dat is vastgelegd in de Participatiewet.

 • Extra 1