Bezwaar maken WOZ-beschikking en gemeentelijke belastingen

Bezwaar maken WOZ-beschikking en gemeentelijke belastingen

 • Samenvatting

  • online met DigiD (bedrijven: subjectnummer en biljetnummer)
  • niet eens met de gemeentelijke heffingen of de WOZ-waarde? Neem eerst telefonisch contact op
  • toch niet eens na telefonisch contact? Uw bezwaar moet uiterlijk binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag ontvangen zijn bij belastingen SWW
  • u krijgt uitstel van betaling voor de belastingsoort waar tegen u bezwaar maakt
  • met de uitspraak op uw bezwaarschrift komt het uitstel van betaling te vervallen
  • belastingzaken worden uitgevoerd door belastingen SWW
 • Gang van zaken

  Niet eens met de WOZ-waarde

  De WOZ-waarde is een inschatting van de economische waarde op de waardepeildatum. Toch is de waarde van een pand niet tot € 5.000,- nauwkeurig vast te stellen. De verkoopprijzen van vergelijkbare woningen zijn namelijk ook niet altijd gelijk.

  Bent u het niet eens met de WOZ-waarde, dan kunt u schriftelijk een bezwaar indienen bij Belastingen SWW, postbus 1212, 3600 BE Maarssen. Dit moet u doen binnen de termijn van 6 weken na dagtekening van de aanslag.

  Niet eens met de aanslag

  Uw aanslag wordt zo goed mogelijk vastgesteld. Voor vragen of onduidelijkheden neem contact op met Belastingen SWW via (035) 65 59 194. Is er inderdaad sprake van een vergissing, dan ontvangt u een correctie op uw aanslag.

 • Kosten

  Voor de kosten die u maakt ontvangt u een vergoeding. U moet aan deze voorwaarden voldoen:

  • het bezwaar is ingediend door een derde die beroepsmatig rechtsbijstand verleent
  • het bezwaarschrift is ontvankelijk en (gedeeltelijk) gegrond
  • het verzoek is gedaan vóór de uitspraak op bezwaar

  Voor de behandeling van deze verzoeken bestaan richtlijnen. Zie Beleid toepassing wegingsfactoren en taxatietarieven Wet WOZ via www.overheid.nl.

 • Lokale regelgeving

 • Extra 1