Bewindvoeringskosten, vergoeding

Bewindvoeringskosten, vergoeding

 • Samenvatting

  • een bewindvoerder zorgt voor de financiën van iemand die onder bewind is gesteld
  • een persoon staat onder bewind als hij moeite heeft om zijn geldzaken op orde te houden. Dat kan zijn vanwege psychische of lichamelijke problemen
  • u kunt een vergoeding aanvragen voor de kosten van uw bewindvoerder die u maakt en die u niet zelf kunt betalen
  • neem contact op met de gemeente

  Nu contact opnemen met de gemeente

 • Voorwaarden

  • u woont in Stichtse Vecht;
  • u bent 18 jaar of ouder;
  • u bent Nederlander of u hebt een geldige verblijfsvergunning;
  • de kosten waarvoor u bijzondere bijstand aanvraagt zijn bijzonder, onvoorzien, noodzakelijk en vallen niet onder een andere wet of voorziening zoals bijvoorbeeld de Zorgverzekeringswet;
  • de kosten zijn zo hoog dat u ze niet uit uw inkomen of vermogen kunt betalen.

  Inkomen

  Een belangrijke eis is dat u in verhouding tot uw inkomen hoge kosten maakt. Welk inkomen u hebt maakt niet uit. De gemeente berekent of u de hoge kosten zelf kunt betalen, of dat er bijzondere bijstand mogelijk is. Hoe hoger uw inkomen, hoe meer u zelf moet betalen.

  Vermogen

  Uw vermogen is niet hoger dan het vrij te laten vermogen zoals vastgesteld in artikel 34 lid 3 van de Participatiewet. Het vrijgestelde bedrag geldt niet als u bijzondere bijstand aanvraagt voor gebruiksartikelen of omdat u een hoge huur hebt. Daarvoor moet u uw vermogen dus wel eerst opmaken.

  Als vermogen telt mee:

  • het geld op uw bank- en spaarrekeningen;
  • contant geld;
  • lijfrentepolissen;
  • koopsompolissen;
  • aandelen;
  • obligaties;
  • sieraden en andere waardevolle bezittingen;
  • de waarde van uw auto boven de € 3.500,-
 • Lokale regelgeving

 • Extra 1