Bewijs van Nederlanderschap

Bewijs van Nederlanderschap

 • Samenvatting

  • verklaring waaruit uw Nederlandse nationaliteit blijkt
  • 2 manieren van aanvragen: online met DigiD of persoonlijk aan de balie zonder afspraak
  • komt u langs, neem een geldig identiteitsbewijs mee
  • betalen bij aanvraag

  Nu bewijs van Nederlanderschap aanvragen

 • Gang van zaken

  U vraagt het bewijs van Nederlanderschap aan bij de gemeente.

  Een bewijs van Nederlanderschap is een verklaring van de burgemeester waaruit uw Nederlandse nationaliteit blijkt. Op het bewijs staan uw naam, adres, woonplaats en nationaliteit. Hiermee kunt u uw Nederlandse nationaliteit aantonen. Dit kan handig zijn als een paspoort niet volstaat als officieel bewijs.

  Machtigen

  U kunt iemand machtigen om uw Bewijs van Nederlanderschap op te halen door het machtigingsformulier in te vullen, te printen en te ondertekenen.

 • Voorwaarden

  • u moet de Nederlandse nationaliteit hebben
  • u moet ingeschreven staan bij de gemeente waar u het bewijs aanvraagt

  Wie kan het bewijs van Nederlanderschap aanvragen:

  • de persoon zelf
  • echtgenoot/echtgenote, geregistreerd partner, mits woonachtig op hetzelfde adres, tenzij het bewijs nodig is voor echtscheiding/ontbinding partnerschapsregistratie
  • ouders, gezaghouders, kinderen, voor elkaar mits woonachtig op hetzelfde adres
  • curatoren, voor personen die onder curatele staan
  • gemachtigden
 • Meenemen

  • uw geldig identiteitsbewijs

  Bij machtiging:

  • een ondertekende schriftelijke machtiging
  • een geldig identiteitsbewijs van de gemachtigde
  • een (kopie van een) geldig identiteitsbewijs van de volmachtgever
 • Kosten

  € 10,-

  ​U kunt niet met creditcard betalen.

 • Landelijke wetgeving

 • Lokale regelgeving

 • Extra 1