Bewijs van in leven zijn (of Attestatie de vita)

Bewijs van in leven zijn (of Attestatie de vita)

 • Samenvatting

  • schriftelijk bewijs van gemeente dat iemand in leven is. Soms nodig voor pensioenfondsen of andere uitkerende instanties
  • Bewijs van in leven: voor gebruik in Nederland, online aanvragen met DigiD of persoonlijk aan de balie zonder afspraak
  • Attestatie de Vita: ook geldig voor het buitenland, persoonlijk aan de balie en neem geldig identiteitsbewijs mee
  • betalen bij aanvraag

  Nu Bewijs van in leven zijn aanvragen

 • Gang van zaken

  Machtigen

  U kunt iemand machtigen om uw Bewijs van in leven zijn op te halen door het machtigingsformulier in te vullen, te printen en te ondertekenen.

 • Voorwaarden

  • Bewijs van in leven zijn (of Attestatie de Vita) alleen aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven
  • Attestatie de Vita moet persoonlijk aangevraagd worden
 • Meenemen

  • een geldig identiteitsbewijs
  • als het van toepassing is: brief van pensioenfonds

  Bij machtiging:

  • een ondertekende schriftelijke machtiging
  • een geldig identiteitsbewijs van de gemachtigde
  • een (kopie van een) geldig identiteitsbewijs van de volmachtgever
 • Kosten

  Bewijs van in leven zijn

  € 10,-  (bewijs nodig voor pensioen: dan gratis)

  Attestatie de Vita

  € 13,40 (bewijs nodig voor pensioen: dan gratis)

  ​U kunt niet met creditcard betalen.

 • Lokale regelgeving

 • Extra 1