Betaaldagen bijstandsuitkering 2019

Betaaldagen bijstandsuitkering 2019

 • Samenvatting

  • woensdag 30 januari 2019
  • donderdag 28 februari 2019
  • vrijdag 29 maart 2019
  • dinsdag 30 april 2019
  • woensdag 29 mei 2019
  • tussen de 1e en 2e week juni 2019: vakantiegeld, zie hieronder
  • vrijdag 28 juni 2019
  • woensdag 31 juli 2019
  • vrijdag 30 augustus 2019
  • maandag 30 september 2019
  • donderdag 31 oktober 2019
  • vrijdag 29 november 2019
  • dinsdag 24 december 2019

  Jaaropgave

  • de jaaropgave wordt jaarlijks rond 1 februari toegestuurd
  • voor inwoners met uitkering op grond van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz
  • de jaaropgave heeft u nodig voor aangifte inkomstenbelasting, studiefinanciering en aanvragen van toeslagen (zoals huurtoeslag)
  • heeft u de jaaropgave niet ontvangen, neem contact op met de gemeente 
  • saldobiljetten worden jaarlijks rond 1 maart toegestuurd (bestemd voor inwoners met een schuld aan Sociale zaken)

  Vakantiegeld

  • uw vakantiegeld wordt tussen de 1e en 2e week van juni uitbetaald
  • op uw uitkeringsoverzicht staat welk bedrag aan vakantiegeld per maand wordt gereserveerd. Dit is 5% van uw maanduitkering
  • als uw uitkering eerder eindigt, wordt binnen 6 weken na beĆ«indiging het tot die periode het gereserveerde vakantiegeld uitbetaald
  • als iemand die nog geld van u krijgt (schuldeiser) beslag heeft gelegd op uw uitkering dan gaat uw vakantiegeld naar deze persoon
  • heeft u alleen een schuld aan de gemeente en kunt u maar 5% of minder aflossen, dan wordt het vakantiegeld volledig aan u uitbetaald

 • Gang van zaken

  Inkomstenformulier 2018 inleveren op:

  • 24 januari 2018
  • 21 februari 2018
  • 23 maart 2018
  • 23 april 2018
  • 24 mei 2018
  • 22 juni 2018
  • 24 juli 2018
  • 24 augustus 2018
  • 21 september 2018
  • 24 oktober 2018
  • 23 november 2018
  • 18 december 2018
 • Lokale regelgeving

 • Extra 1