Belastingtarieven

Belastingtarieven

 • Samenvatting

  Overzicht belastingtarieven voor 2019

  Onroerende zaakbelasting als percentage van de WOZ waarde in 2019

  Eigenaren:

  • woning 0,10918%
  • niet-woning 0,21288%

  Gebruikers:

  • niet-woning 0,17506%

  Roerende zaakbelasting als percentage van de economische waarde in 2019

  Eigenaren:

  • woning 0,10918%
  • niet-woning 0,21288%

  Gebruikers:

  • niet-woning 0,17506%

  Afvalstoffenheffing in 2019

  U betaalt voor:

  • eenpersoonshuishouden € 148,82
  • meerpersoonshuishouden € 225,48
  • niet ingezetene € 148,82
  • niet ingezetene (opgehaald door plassenschap) € 249,73

  Rioolheffing in 2019

  Rioolheffing is gebaseerd op 90% van de afrekening waterverbruik van Vitens ontvangen in 2018 omgerekend naar 12 maanden.

  U betaalt:

  • 0 tot en met 75 m3 € 177,70
  • 76 tot en met 150 m3 € 241,17
  • 151 tot en met 300 m3 € 356,52
  • boven de 300 m3 € 356,52 plus € 89,57 voor elke hoeveelheid van 100m³ of een gedeelte daarvan
  • recreatie € 126,93

  Hondenbelasting in 2019

  U betaalt voor uw:

  • 1e hond € 66,20
  • 2e hond en iedere volgende € 88,15
  • kennel € 157,75

  Toeristenbelasting in 2019

  U betaalt:

  • € 1,35 per persoon per nacht

  Watertoeristenbelasting in 2019

  U betaalt:

  • € 1,35 per persoon per nacht

  Kadegelden in 2019

  U betaalt per dag per strekkende meter:

  • ligplaats met walstroom € 1,25
  • ligplaats zonder walstroom € 1,00

  Forensenbelasting in 2019

  U betaalt:

  • 0,20336% van de economische waarde

  Parkeerbelasting (april t/m september) in 2019

  U betaalt:

  • parkeervergunning Scheendijk € 199,10
  • Scheendijk-Noord, Breukelen € 0,20 per 14 minuten, met een maximum van € 3,- per dag

  Precariobelasting in 2019

  U betaalt:

  Algemeen tarief evenementen

  • per m2 per dag € 0,82
  • per m2 per week € 1,64
  • per m2 per maand € 6,56
  • per m2 per kwartaal € 19,70
  • per m2 per jaar € 78,69

  Bouwmaterialen, voertuigen en containers

  • per m2 per week € 1,64

  Terrassen

  Per jaar voor de eerste 30m2

  • in het gebied Maarssen-Dorp € 28,99
  • in het gebied Maarssenbroek € 23,52
  • in het gebied Op Buuren en de plaatsen Tienhoven en Oud-Zuilen € 18,05
  • voor alle overige gebieden € 26,81

  Per jaar voor iedere extra m2 boven de 30m2

  • in het gebied Maarssen en Tienhoven € 11,49

  Standplaatsen

  • standplaatsen op openbare gemeentegrond, anders dan weekmarkten, per m2 per dag  € 1,16
  • standplaatsen op openbare gemeentegrond, incidenteel, per dag € 39,07

  Evenement standplaatsen van maximaal 10m2 per standplaats

  • de eerste 50 kramen, per kraam per dag € 2,16
  • iedere volgende kraam per dag € 1,08

  Bedrijveninvesteringszone-bijdrage (BIZ)

  • BIZ-bijdrage per belastingobject € 304,68

 • Lokale regelgeving

 • Extra 1