Afval, glas

Afval, glas

 • Samenvatting

  • zelf wegbrengen naar glasbak bij winkelcentrum of in uw wijk
  • glasbakken alleen tussen 07:00 – 20:00 uur gebruiken
  • wat in de glasbak kan: zie Voorwaarden
 • Gang van zaken

  Recycling van glas is goed voor het milieu en de portemonnee. Door oud glas te recyclen wordt bespaard op de energie en grondstoffen voor glas. Hoe minder glas in de grijze afvalcontainer, hoe minder afvalstoffenheffing u als inwoner betaalt. Door het glas te sorteren op kleur, kan ook het kleurloze glas opnieuw worden hergebruikt.

  Glas zelf wegbrengen

  In gemeente Stichtse Vecht staan op meerdere plaatsen glasbakken, zoals bij winkelcentra en op centrale plaatsen in de wijk. Gebruik de glasbakken alleen tussen 07:00 en 20:00 uur om geluidsoverlast voor omwonenden te voorkomen. Het is verboden om de glasbak te gebruiken voor glasafval dat voortkomt uit een bedrijf (horeca).

  Meer weten

  Zie:

 • Voorwaarden

  Verpakkingsglas, zoals glazen potten en flessen, kunnen in de glasbak. Andere glassoorten, zoals drinkglazen en schalen, horen bij het restafval. Spiegels en vensterglas kun je inleveren bij de glashandel of bij een van onze afvalscheidingsstations.

  Oud glas dat in de glasbak kan:

  • glaswerk (gebroken)
  • blauw glas (blauw glas mag bij het groene glas)
  • cremepotjes (glas)
  • deodorantroller (van glas)
  • drankflessen (wijn, vruchtensappen, sterke drank)
  • jampot
  • kruidenpotjes (glas)
  • medicijnflesjes
  • parfumflesjes

  Het is verboden glasafval van horeca in glasbakken te deponeren.

 • Landelijke wetgeving

 • Lokale regelgeving

 • Extra 1