Afschrift (uittreksel) burgerlijke stand

Afschrift (uittreksel) burgerlijke stand

 • Samenvatting

  • schriftelijk bewijs van een levensgebeurtenis bijvoorbeeld een geboorte
  • 2 manieren van aanvragen: online met DigiD of persoonlijk aan de balie met afspraak
  • komt u persoonlijk langs neem geldig identiteitsbewijs mee
  • betalen bij aanvraag

  Nu afschrift (uittreksel) burgerlijke stand aanvragen

  Nu afspraak maken

 • Gang van zaken

  Van een aantal belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven worden akten gemaakt. Die worden bewaard in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente. De originele akte blijft in de gemeente waar hij is gemaakt. U krijgt dus een afschrift (of uittreksel) van de akte. U kunt deze alleen aanvragen als de gebeurtenis in Stichtse Vecht heeft plaatsgevonden. Bijvoorbeeld: woont u in Stichtse Vecht, maar is uw kind in het ziekenhuis in Utrecht geboren? Dan moet u de geboorteakte voor uw kind opvragen bij de gemeente Utrecht.

  Aktes die u kunt aanvragen en voor wie:

  • geboorteakte: van uzelf en van uw kind
  • huwelijksakte: van uzelf
  • partnerschapsakte: van uzelf
  • echtscheidingsakte: van uzelf
  • akte beëindiging partnerschap: van uzelf
  • overlijdensakte: van uw partner, van uw kind en van uw ouder(s)

  Internationaal uittreksel burgerlijke stand voor buitenlandse instanties

  Uittreksels zijn in verschillende talen te verkrijgen.

  Machtigen

  U kunt iemand machtigen om uw afschrift of uittreksel Burgerlijke stand op te halen door het online machtigingsformulier in te vullen, te printen en te ondertekenen. Kijk onder Meenemen voor de voorwaarden bij het afhalen.

 • Meenemen

  • geldig identiteitsbewijs
  • gegevens over de datum en de plaats waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden (bijvoorbeeld de huwelijksdatum en plaats)

  Bij machtiging:

  • een ondertekende schriftelijke machtiging
  • een geldig identiteitsbewijs van de gemachtigde
  • een (kopie van een) geldig identiteitsbewijs van de volmachtgever
 • Kosten

  € 13,40

  ​U kunt niet met creditcard betalen.

 • Landelijke wetgeving

 • Lokale regelgeving

 • Extra 1