Nieuwe inschrijvingen 2019 onafhankelijke cliëntondersteuning 2017-2020

Home > Ondernemers > Ondernemersnieuws > Nieuwe inschrijvingen 2019 onafhankelijke cliëntondersteuning 2017-2020

Nieuwe inschrijvingen 2019 onafhankelijke cliëntondersteuning 2017-2020

28 maart 2019 - Organisaties die willen toetreden als aanbieder van onafhankelijke cliëntondersteuning hebben 4 keer per jaar de mogelijkheid een inschrijving te doen als zij kunnen voldoen aan de gestelde eisen. Tegelijkertijd kunnen de bestaande aanbieders inschrijven op percelen en/of specialismen waarvoor men niet eerder heeft ingeschreven en waarvoor nog geen overeenkomst is afgesloten.

Beoordeling van de nieuwe inschrijvingen en de aanvullende producten vindt telkens plaats na de onderstaande sluitingsdata.

Instroommomenten

Inschrijfmogelijkheden, aanlevering inschrijfdocumenten:

  • 1e instroommoment: tussen 29 maart en 5 april
  • 2e instroommoment: tussen 21 en 28 juni
  • 3e instroommoment: tussen 20 en 27 september
  • 4e instroommoment: tussen 20 en 27 december

Documenten die voor of na deze data worden aangeleverd, worden niet in behandeling genomen.

Inschrijfdocument opvragen

Inschrijfdocumenten zijn op te vragen via info@stichtsevecht.nl ‘o.v.v. Onafhankelijke cliëntondersteuning’. Heeft u vragen? Belt u dan naar Fred Nieuwesteeg via 14 0346.

RSS