Informatieavond subsidie Jonge Landbouwers

Home > Ondernemers > Ondernemersnieuws > Informatieavond subsidie Jonge Landbouwers

Informatieavond subsidie Jonge Landbouwers

22 november 2019 - Bent u een boer van maximaal 40 jaar en wilt u gebruik maken van de POP3-subsidieregeling Jonge Landbouwers (JoLa) om duurzaam te investeren in uw bedrijf? Kom dan 3 december naar de informatieavond van de provincie over de subsidieregeling. U krijgt informatie en tips die het doen van een aanvraag makkelijker maken. 

Namens Europa stelt de provincie Utrecht 4 ton subsidie beschikbaar aan jonge landbouwers die investeringen willen doen die bijdragen aan verbetering van het milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks- en diergezondheid, landschap/ruimtelijke kwaliteit of biodiversiteit. De investeringen waarvoor subsidie kan worden aangevraagd staan in een investeringslijst. Die is grotendeels vergelijkbaar met de lijst die in 2018 gebruikt werd voor deze regeling. Toen zijn vooral investeringen gedaan in zonnepanelen, koematrassen, emissie-arme vloeren en precisiebemesting. De subsidieregeling staat open van 2 december 2019 tot en met 7 februari 2020.

Waar en wanneer

De informatieavond is op dinsdag 3 december in Hajé Nieuwegein, Waterliniedok 1, 3433 NV Nieuwegein. U bent welkom vanaf 19:45 uur. Om 20:00 uur beginnen we met het programma. Om 22:00 uur sluiten we af met een borrel.

Aanmelden

Bent u erbij op 3 december? Meld u dan aan via het aanmeldformulier Informatiebijeenkomst JoLa. Dan kunnen wij rekening houden met uw komst.

Meer weten

Kijk voor meer informatie over de subsidieregeling op provincie-utrecht.nl.