Milieu

Home > Ondernemers > Milieu

Milieu

De Omgevingsdienst regio Utrecht voert milieutaken uit voor gemeente Stichtse Vecht. De dienst verleent milieuvergunningen en controleert of bedrijven zich aan milieuregels houden. Bedrijven moeten zich houden aan de regels van de Wet milieubeheer.