Hulp bij prestatiescore duurzaam bouwen

Home > Ondernemers > Hulp bij prestatiescore duurzaam bouwen

Hulp bij prestatiescore duurzaam bouwen

  • GPR Gebouw is online hulpmiddel voor ontwikkelaars, architecten en opdrachtgevers in de bouw
  • GPR Gebouw vertaalt duurzame maatregelen naar prestatiescore duurzaam bouwen
  • GPR Gebouw gratis voor professionals
  • GPR Gebouw is voor bestaande bouw en nieuwbouw

GPR Gebouw

De software GPR Gebouw brengt bij (ver)bouwprojecten de duurzaamheid van een gebouw vooraf in kaart en helpt met ontwerpkeuzes. Het gemeentelijke beleid voor duurzaam bouwen is vastgesteld op basis van GPR Gebouw. Zie www.gprgebouw.nl.

Eis Bouwbesluit

Het Bouwbesluit verplicht een berekening MilieuPrestate Gebouwen (MPG). GPR Gebouw helpt bij deze berekening.

Gratis gebruik GPR Gebouw

Voor professionals in de bouw is het gebruik van de GPR gebouw software gratis. Voor wachtwoord en gebruikersnaam, neem contact op met Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU), www.odru.nl