Onafhankelijke cliëntondersteuners

Home > Inwoners > Zorgaanbieders en onafhankelijke cliëntondersteuners > Onafhankelijke cliëntondersteuners

Onafhankelijke cliëntondersteuners

Bij uw hulpvraag kunt u ondersteuning krijgen van Adviespunt Zorgbelang, Kwadraad, Leef MD, Steunpunt GGZ Utrecht en UW Cliëntondersteuning.

 • cliëntondersteuner is geen medewerker van de gemeente
 • helpt of adviseert bij uw hulpvraag
 • uw hulpvraag gaat over wonen, inkomen, werk of dagbesteding, zorg, onderwijs, opvoeding of eenzaamheid
 • cliëntondersteuner kijkt wat u zelf of samen met familie en vrienden kunt doen

Nu hulpvraag stellen

Onafhankelijke cliëntondersteuners

In het overzicht staan de cliëntondersteuners waar de gemeente een contract mee heeft. De onafhankelijke cliëmtondersteuner is gespecialiseerd in bepaalde aandoeningen of beperkingen.

Overzicht van onafhankelijke cliëntondersteuners
Hulpvraag Ondersteuner Website

Jeugdbescherming en intensieve kindzorg

 • Adviespunt Zorgbelang
 • UW Cliëntondersteuning

Lichamelijke handicap (LG)

 • Adviespunt Zorgbelang
 • Kwadraad (samen met Abrona en Kwintes)

Ondersteuning bij Onderwijs

 • Adviespunt Zorgbelang
 • Kwadraad (samen met Abrona en Kwintes)
 • UW Cliëntondersteuning

Ouderen en mensen met een somatische aandoening/beperking (SOM)

 • Adviespunt Zorgbelang
 • Kwadraad (samen met Abrona en Kwintes)
Pleegzorg
 • Adviespunt Zorgbelang
 • Kwadraad (samen met Abrona en Kwintes)
 • UW Cliëntondersteuning

Psychiatrische aandoening/beperking (PSY)

 • Adviespunt Zorgbelang
 • Kwadraad (samen met Abrona en Kwintes)
 • Steunpunt GGZ Utrecht

Schulden problematiek

 • Kwadraad (samen met Abrona en Kwintes)
 • Stichting Leef Maatschappelijke Dienstverlening (niet voor klachten en geschillen)
Statushouder problematiek
 • Kwadraad (samen met Abrona en Kwintes)
 • Steunpunt GGZ Utrecht
Verstandelijke beperking (VB)
 • Adviespunt Zorgbelang
 • Kwadraad (samen met Abrona en Kwintes)

Werk, re-integratie en inkomen

 • Kwadraad (samen met Abrona en Kwintes)
 • Stichting Leef Maatschappelijke Dienstverlening (niet voor klachten en geschillen)
Zintuiglijke beperking (ZG)
 • Adviespunt Zorgbelang
 • Kwadraad (samen met Abrona en Kwintes)

Lokale regelgeving

RSS