Zandpad

Home > Inwoners > Zandpad

Zandpad

De gemeente richt het Zandpad tussen Maarssen en Nieuwersluis in als fietsstraat. Hierdoor wordt de hoofdfietsroute langs de Vecht veiliger voor fietsers.

Zandpad wordt fietsstraat

In 2016 heeft de gemeenteraad van Stichtse Vecht beleid vastgesteld om het verkeer te sturen naar snelheid en omvang. De Straatweg is bedoeld voor auto- en vrachtverkeer en het Zandpad voor fietsers. Om een rustige, veilige hoofdfietsroute op het Zandpad te kunnen maken, zijn maatregelen voorgesteld om het aantal auto's en vrachtvoertuigen te verminderen. Bijvoorbeeld door het weren van doorgaand gemotoriseerd verkeer in de ochtendspits en het verbieden van touringcars en vrachtverkeer zonder bestemming aan het Zandpad. Op 3 december 2018 heeft de gemeenteraad met de motie ‘Zandpad moet fietsstraat worden’ besloten een fietsstraat aan te leggen tussen de Machinekade in Maarssen en de Nieuwersluisbrug in Nieuwersluis.

Inloopavond fietsstraat Zandpad

Op maandagavond 13 mei 2019 hield de gemeente een inloopavond voor direct omwonenden en gebruikers van het Zandpad. Het was een druk bezochte avond met naar schatting 100 tot 150 bezoekers. Veel inwoners hebben hun mening gegeven over de fietsstraat en hun reactie hierop gegeven. De gemeente neemt alle reacties mee in haar besluit om tot de definitieve vormgeving van de fietsstraat te komen. 

Wat is een fietsstraat?

Bij het fietsstraat geldt het ‘auto te gast’ principe. Dit betekent dat de weg zo is ingericht dat de autobestuurder zijn rijgedrag moet aanpassen op de aanwezige fietsers. De maximum snelheid gaat naar 30 km per uur op het gehele Zandpad. 

Twee varianten

De breedte van het Zandpad blijft gelijk met de fietsstraat. Hierdoor kunnen de lichtmasten blijven staan en blijft ook het groen langs de weg onaangetast. Los van de fietsstraat zullen de kuilen in de bermen onderhouden worden. De breedte van de weg tussen Maarssen en Nieuwersluis varieert gemiddeld tussen de 4,5 en 4,9 meter. Met deze breedte kan de fietsstraat in twee varianten worden aangelegd:

1. Een fietsstraat met één rode rijloper van 3,90 (of minimaal 3,70) meter breed en aan beide zijden een afwijkende grijze strook van minimaal 0,30 (maximaal 0,40) meter.

2. Een fietsstraat met twee rode rijlopers van elk 2,00 meter en een overrijdbare grijze middenstrook van ca. 0,50 meter.

Zandpad optie 1                  Zandpad optie 2

Variant 1                                                                                 Variant 2 

Vervolgproces

De gemeente is op het moment bezig met het uitwerken van alle voor- en nadelen om tot de definitieve keuze van een van de varianten te komen. Zoals eerder vermeld worden reacties van de inloopavond hierin meegenomen. Daarna gaan we de voorbereiding opstarten. Dit betekent het nemen van het verkeersbesluit voor de 30 km/uur zone, de verdere (technische) uitwerking van de variant, het opstellen van de begroting en planning.