Wonen en nieuwkomers

Home > Inwoners > Wonen en nieuwkomers

Wonen en nieuwkomers

Waar en hoe komen nieuwkomers te wonen.

Huisvesting van nieuwkomers

Plaatsing van nieuwkomers in de wijk. Huisvesting

Nieuwkomers en taak van de gemeente

Verantwoordelijkheid van de gemeente bij de opvang van nieuwkomers

Soorten woningen voor nieuwkomers

In welke woning de nieuwkomer terechtkomt. Soorten woningen

Veiligheid en vluchtelingen

Samen wonen in een veilige buurt. Veiligheid