Wat doet de gebiedsregisseur

Home > Inwoners > Wat doet de gebiedsregisseur

Wat doet de gebiedsregisseur

  • is aanspreekpunt voor bewonersgroepen
  • verbindt gemeente en inwoners met elkaar
  • heeft contacten met partijen over de leefbaarheid
  • houdt de gebiedswethouder op de hoogte van wat er speelt
  • is verantwoordelijk voor het opstellen en (laten) uitvoeren van visies en plannen

Iets melden

Wilt u als inwoner iets melden, doe dat via melding of klacht.